آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 97
 • بازدید دیروز : 555
 • بازدید کل : 656388

دانلود رایگان مقاله «تأثیر عرفان مولوی در طراحی فضاهای نیایشی»


 تأثیر عرفان مولوی در طراحی فضاهای نیایشی

  

چکیده

مولوی یکی از شاعران و عارفان برجسته ایرانی است که نقش بسزایی در گسترش فرهنگ اسلامی داشته است. نیاز به معنویت، لازمه زندگی تمامی افراد یک جامعه از هر نوع فرهنگ و دین است. در این رابطه توجه به وحدت و کثرت‌گرایی دینی از مسائل حائز اهمیت است که مولوی به این امر توجه ویژه‌ای داشته و اختلاف مذاهب را به دلیل اختلاف‌نظر و دیدگاه ها در نظر گرفته است. همچنین بسیاری از سروده‌هایش به وحدت وجود اختصاص‌یافته است. توجه به وحدت وجود و کثرت‌گرایی دینی در طراحی فضا باعث می‌گردد تا مجموعه نیایشی مورد استقبال افراد بیشتری قرار گیرد و محدودیت‌های کمتری برای استفاده‌کنندگان وجود داشته باشد. بین وحدت وجود و طراحی فضای نیایشی رابطه معناداری وجود دارد. تحقیقات اولیه آشکار ساخت تاکنون فرهنگسراهای زیادی برای مولوی و تعالیم وی ساخته‌شده، ولی ترکیب آن با فضای نیایشی در نظر گرفته نشده است. این مقاله برای نخستین بار به بررسی عرفان مولوی و نحوه به‌کارگیری آن در فضاهای نیایشی می‌پردازد. در مقاله حاضر سعی شده است تا از یک سو با مطالعه کتابخانه‌ای و از سویی دیگر با مطالعه تحلیلی به بررسی وحدت وجود در عرفان مولوی و تأثیر آن در طراحی فضای نیایشی پرداخته شود. پژوهش‌های انجام‌شده نشان داد تعالیم مولوی تأثیر مستقیم در طراحی فضاهای نیایشی دارد.

کلیدواژه: فضاهای نیایشی، وحدت وجود، کثرت‌گرایی، عرفان مولوی، طراحی فض

 

1- مقدمه

نیایش برترین عبادت شمرده‌شده و جایگاه آن در آموزه‌های دینی بس والا تلقی گردیده است و اولیاء خدا همواره بر آن اهتمام ورزیده‌اند. ازجمله افراد معدودی که عمیق‌ترین اسرار دعا و نیایش را بیان کرده است، جلال‌الدین مولوی است. او معتقد بود آغازگر دعا خداوند است؛ چون اوست که احساس نیاز را در انسان به وجود می‌آورد. در نظر او دعا آن چراغی است که خدا در این عالم روشن ساخته تا انسان را از ظلمات بیرون آورد(علمی، 1390، ص. 38).

در میان تمام کاربری‌های موجود، فضایی که انسان بتواند با درون خود ارتباط برقرار نماید و یا به عبارتی خلوت کند تعریف‌نشده است. به این ترتیب وجود فضایی که فارغ از مذهب و ادیان مختلف، بتواند نیاز به خداشناسی و عرفان را برآورده سازد ضروری می‌نماید. همچنین امروز پیام عرفانی در اندیشه مولانا، برای بشریت و عصر حاضر نه‌تنها در ایران که در اروپا و امریکا نیز جدی گرفته‌شده است. به همین دلیل و با توجه به پیشینه غنی درزمینه معرفت و خداشناسی و داشتن عارفان و عالمان بزرگی همچون مولانا در سرزمینمان ایران، به فضایی شایسته و متناسب برای آموزش این تعالیم نیازمندیم.

در رابطه با پژوهش مطرح‌شده پرسش‌های زیر قابل‌بررسی است:

آیا بین وحدت وجود کثرت گرایی دینی در اندیشه مولوی و طراحی فضای نیایشی رابطه معناداری وجود دارد؟

چگونه می‌توان با بهره‌گیری از عرفان مولوی فضای نیایشی مطلوب برای تمام فرهنگ‌ها طراحی نمود؟

از کدام ویژگی در عرفان مولوی برای برآورده کردن نیاز به معنویت در اقشار مختلف جامعه می‌توان استفاده کرد؟

 

5- نتیجه‌گیری

با بررسی‌های انجام‌شده آشکار شد بین وحدت وجود و کثرت‌گرایی دینی در عرفان مولوی و طراحی فضای نیایشی رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین صورت که با بهره گیری از عرفان مولوی میتوان به طراحی فضای نیایشی مطلوب دست یافت(بند 4-1). از سویی دیگر به‌کارگیری مراحل عرفان مولوی و مفاهیم وحدت وجود، وحدت و کثرت و خلوت و صحبت در عرفان مولوی می‌تواند برای القای معنویت در طراحی فضای نیایشی تأثیرگذار باشد (جدول شماره 1)؛ و با توجه به تحقیقات صورت گرفته مشخص گردید که برای برآورده کردن نیاز به معنویت در اقشار مختلف از کثرت‌گرایی دینی در عرفان مولوی می‌توان استفاده نمود (بند 4-1).

دانلود رایگان مقاله «در جست و جوی ویژگی های پایداری در معماری خانه های سنتی شیراز»


دانلود رایگان مقاله:

در جست و جوی ویژگی های پایداری در معماری خانه های سنتی شیراز

 

چکیده :

در معماری پایدار شاهد هستیم که بنا به عنوان بخشی از پیکره محیط مجاور و طبیعت پیرامونش، نه تنها سبب هدر رفتن انرژی نمی شود، انواع آلودگی های محیطی را ایجاد نمی نماید و بر سلامت انسان تأثیر منفی نمی گذارد بلکه با صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی، برخورداری از مصالح همساز با اقلیم و قرار گرفتن در چرخه ی زیست بوم، در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار حرکت می کند. اينمقالهدرپيدركاصولوارزشهايتكرارپذيرحاكمبرمعماريخانههايسنتی شیرازبهعنوان يكمعماريپايداراستواستخراجويژگيهايقابلتكرارآندرراستايدستيابيبهاهدافمعماري پايدار،ازاهدافآنبهشمارمي رود. روش این پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است و رویکردی توصیفی دارد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر، تعدادی ار خانه های سنتی شیراز که متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی بودند، به دلیل تشابه کالبدی و ارزش های معماری پایدار در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با در نظر گرفتن سه جنبه پایداری محیطی، پایداری فرهنگی و پایداری اقتصادی که سه جنبه اصلی معماری پایدارند، صورت پذیرفت. به امید آنکه بازخوانی اصول پایداری استفاده شده در معماری سنتی بتواند منجر به ارتقای کیفیت معماری معاصر ایران شود.

کلمات کلیدی :مفهوم پایداری ، معماری سنتی ، طراحی محیطی ، طراحی فرهنگی ، طراحی اقتصادی

  

1. مقدمه

چگونگی برخورد با طبیعت و معماری در آن، واکنشی است که هر انسانی در نقاط مختلف کره زمین داشته و خواهد داشت و معماری باقی مانده از دوران گذشته نشان دهنده فائق آمدن او به صورت کامل یا ناقص بر عواملی همچون مسائل اقلیمی، آب و هوا و ...می باشد. از اینجاست که ما شاهد معماری بومی گوناگونی در کشورهای مختلف جهان همخوان با اقلیم و فرهنگ می باشیم که ویژگی های خاص منطقه خود را نشان می دهند. معماری بومی ایران، سابقه ای کهن دارد. در هر گوشه از آن، بناهایی با معماری های متفاوت به چشم می خورد که در عین حال اشتراکاتی با هم دارند، این ویژگی، آنها را نیازمند بررسی کرده است.اما آنچه فرهنگ معماری گذشته به صورت یک سنت در خود داشته است امروزه تنها به صورت پیکری بی جان پیش روی ماست، از این رو جوامع امروز، در پی کشف و استفاده از ارزش های گذشته، ناگزیر به جست وجو و کنکاش در شناخت ارزش های نا آشنا و فراموش شده در خود است.

توسعه پایدار که از دهه 1990 بر آن تاَکید شد جنبه ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل های آینده است.دغدغه اصلی معماری پایدار، مربوط به مسئله محیط زیست است و از تمامی گرایش هایی که به مسئله تقلیل از مصالح و انرژی توجه کرده اند بهره می گیرد و هدف اصلی آن طراحی ساختمان های پایدار، کاهش آسیب بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت است.

اهداف پروژه : "هر سرزمینی یک روح، یک تفکر، یک فرهنگ، یک معماری دارد که قابل تداوم است و باید تداوم پیدا کند.(میرمیران،1374)

پایداری مفهومی است که بیشتر به عنوان اندازه ی ارزش یک روش به کار برده می شود و فرآیندی قابل تکرار است.با این نگرش، درک اصول و ارزش های تکرارپذیر معماری بومی، بسیار با ارزش می باشد.مسلماّ معماری سنتی پاسخگوی نیازهای زمان خویش بوده و تکرار آن امری بیهوده است. این مقاله در پی درک اصول و ارزش های تکرارپذیر حاکم بر معماری پایدار است که استخراج ویژگی های قابل تکرار آن در راستای دستیابی به اهداف معماری پایدار، از اهداف آن به شمار می رود.

پایداری بسیاری از بناهای سنتی شیراز، از لحاظ فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و محیطی یکی از ارزش هایی است که قابلیت تعمیم در معماری امروز خانه ها را نیز دارد. این مقاله با در نظر گرفتن خانه های سنتی شیراز به عنوان مصداقی از معماری پایدار، درصدد رسیدن به دو مسئله است: 1) بررسی الگوهای پایداری معماری خانه های سنتی شیراز. 2) شناخت اصول و ارزش های تکرارپذیر حاکم بر معماری خانه های سنتی شیراز برای استفاده و تعمیم این اصول در معماری معاصر ایران

 

نتیجه‌گیری:

به منظور دستيابي به ارزش هاي قابل تكرار در معماري بومي، تعدادي از خانه هاي سنتي شیراز به عنوان مصداقي از معماري پايدار مورد بررسي قرار گرفتند. بناهاي مورد بررسي پايدارند ؛ زيرا نيازهاي خود را نسبت به آب و انرژي در سايت خود تأمين مي كنند و نه تنها با سايت و اقليم خود سازگارند، بلكه خود را در تغييرات محيط سهي مي دانند. بدون آلودگي كار مي كنند و هيچ نوع ضايعاتي را كه براي نوع ديگري از فرآيندهاي ساختماني مفيد نباشد و يا به طور مستقيم در محيط زيست قابل مصرف نباشد ، توليد نمي كنند و باعث ارتقاي كيفيت هاي محيطي نيز مي گردند. در استخراج ارزش هايي كه مي بايست در شكل گيري معماري مورد توجه قرار گيرند، توجه به ارزش هاي تكرار شدني معماري سنتي بسيار با اهميت است. تأثير اين ارزش ها در هر سه زمينة پايداري محيطي، فرهنگي - اجتماعي و اقتصادي، قابل بررسي است. در اين مقاله خانه هاي سنتي شیراز از سه بعد محيطي، فرهنگي و اقتصادي مورد واكاويقرار گرفتند و ارزش هاي حاكم بر آن ها كه پاسخگوي نيازهاي دوران خود بود استخراج شد. نكتة اساسي در فهم كاربردي بودن ارزش هاي استخراج شدة معماري سنتي مي باشد. بازخوانی اصول پایداری استفاده شده در معماری سنتی می تواند منجر به ارتقای کیفیت معماری معاصر ایران شود.

البته جامعه معماری، قدرت تکنولوژی را در حل مشکلات انسان نادیده گرفته است ولی معماری پایدار دو هدف (تکنولوژی و اهداف انسانی) را در کنار هم آورده و به ایجاد رابطه های انسانی، اعتبار معنوی بخشیده است. در نتیجه می توان گفت ساختمان پایدار علاوه بر، برآوردن نیازهای جسمی انسان ها، نیازهای روحی آنها را نیز مرتفع می سازد و در واقع نظام هایی هستند که توسعه پایدار را در سطح جامعه بر اساس سلامت بشر، بهره وری و رفاه، بیان می کنند.

 

 

 

 

مقاله «هنر نور و رنگ در اثر بخشی کیفیت فضاهای معماری» + دانلود رایگان


هنر نور و رنگ در اثر بخشی کیفیت فضاهای معماری

 

چكيده

عناصر تزئيني معماري دوره کهن دربناها به طور چشم گير ديده مي شود. از جمله عناصر تزئيني، ارسي ها هستند که طرح و نقشي خاص دارند؛ اما امروزه با توجه به نفوذ معماري غرب و کمرنگ شدن عناصر سنتي، درحال فراموشی اند. اين از نقشهاي اصلي بته جقه، چهارپر و طرح هاي قاب بندي و گل تشکيل شده که در اغلب هنرهاي دوره قدیم به کار رفته اند. اين گونه استنباط مي شود که طرح هاي سنتي در دوره کهن در اغلب هنرها به کار مي رفته و با توجه به مصالح و ابزار کار آن هنر، در برخي ساده و در برخي با جزئيات همراه بوده است. هدف اين پژوهش، مطالعه طرح ارسي ها و حکمت الگو پذیری آنها از معماری اسلامی است. در پايان بررسي نقش هاي اصلي و تطبيق آنها با ساير هنرهاي دوره قدیم است. شيوه تحقيق توصيفي تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي است. همواره هدف بر اين بوده است كه پنجره به عنوان یک عنصر ازساختمان با تزئينات گره خورده و به منظوري خاص در معماري سنتي و اسلامی ايران به كار رفته است .که در پایان به بررسی والاي جايگاه ارسی از جنبه هاي مادي و معنوي همچون ، زيبايي بصري، حفظ حريم و محرميت فضاي بيروني ارائه گردیده است.

واژگان كليدي: ارسی، نقوش سنتی، تزئینات معماری، پنجره، معماری ایرانی

  

مقدمه

معماری به عنوان اجتماعی ترین هنر بشری مرتبط با فضای اطراف انسان، عبارت است از علم و هنر و شکل بخشی به فضای زیست انسان. به عبارت دیگر، معماری به وجود آورنده فضایی است که انسان را از عوامل طبیعی مصون می دارد و فعالیت های زندگی فردی و اجتماعی وی را در بر گرفته و به نیازهای مادی و معنوی وی پاسخ می گوید. براساس مطالعات، به طورکلی برای معماری سه بخش اصلی قائل می شوند. اگر کسی توانست این سه بخش را به خوبی به انجام برساند، در معماری می تواند موفقیت خوبی کسب نماید؛ تفکر درست، خط کشیدن درست و انتقال درست سه بخش عمده معماری مناسب به حساب می آیند.

تا زمانی که مبانی نظری مشخصی نداشته باشیم و آن را نتوانیم درست تعریف کنیم، تفکر درست حاصل نمی شود و تا زمانی که بخشی از زمان و تلاش مان را برای معماری و آن هم درست فهمیدن آن و درست ایده دادن نداشته باشیم، خط کشیدن درستی در کار نیست و این قسمت سوم دارای بخشی اکتسابی است که باید جستجوکرد و یاد گرفت. جذبه معماری های کهن ما را وادار می کند که به گسست ناپذیری انسان، طبیعت و عرفان اعتقاد ورزیم. مردم و معماران گذشته، از زمان های دور با رویکردهایی سنجیده به طبیعت احترام گذاشته و آن را مورد مداقه قرار داده و خردمندانه با طبیعت زیسته اند. خلق عناصر معماری در اکثر آثار باستانی زمانهای گذشته، حاصل عشق و تمایل به ارتباط هم زیستانه با طبیعت بوده است و این چنین بود که گرایش های عرفانی در هنر معماری گذشته به وفور مشاهده می شود. یافت اسرار طبیعت و آمیزش آن با خلاقیت و نوآوری توانسته است سازه هایی بس افسونگر در معماری بیافریند و این همه در پناه همبستگی انسان و طبیعت و خلق هنر عرفانی است و باید چنین گفت که معمارانی که ترکیب های رنگ و باد را در معماری خود آمیخته اند شاگردان لئوناردو داوینچی هستند که با کلامی دانته وار گفته بود " هنر باید با طبیعت سازگار باشد". حفظ وفاداری به طبیعت، در بسیاری از راهبردهای منتهی به خلاقیت معماری تأثیر گذاشته است. خاصه اینکه این نوع دیدگاه به طبیعت و حفظ وفاداری نسبت به اسلوب طراحی معماری کهن در نگرش معماری پسامدرن بیش از پیش مورد عنایت است. بنابراین، آنچه در باب معماری فضاهای مسکونی امروز مطرح است این است که می توان به مدد این نگرش و با تأثیرپذیری از طبیعت در به کارگیری رنگ و نور به معماری مسکونی رنگ و بویی خاص بخشید روانشناختی و جامعه شناختی است طراحی نمود. از این رو این مقاله بر آن است تا ضمن نگاهی مختصر به مباحث رنگ در معماری به بررسی و تحلیل ارسی به عنوان یکی از اجزای مهم در معماری ایرانی پرداخته می شود.

  

نتيجه‌گيري

معماري به وجود آورنده فضايي است كه انسان را از عوامل طبيعي مصون مي­دارد و در عبن حال كه فعاليت­هاي زندگي فردي و اجتماعي او را در بر مي گيرد، به نيازهاي مادي و معنوي وي نيز پاسخ مي گويد. آنچه كه حائز اهميت است، ضرورت جستجو و كنكاش در اسرار عناصر برخي معماري ها براي كشف روابط بين انسان و طبيعت است كه با بررسي دقيقشان وادار مي شويم كه به گسست ناپذيري انسان، طبيعت و عرفان اعتقاد ورزيم. مردم و معماران گذشته، از زمان هاي دور با رويكردهايي سنجيده به طبيعت احترام گذاشته و آن را مورد مداقه قرار داده و خردمندانه با طبيعت زيسته اند. خلق عناصر معماري در اكثر آثار باستاني در زمان هاي گذشته، حاصل عشق و تمايل به ارتباط و هم زيستي با طبيعت بوده است و از اين رو است كه گرايش هاي عرفاني در هنر معماري گذشته به وفور مشاهده مي­شود. آنچه در باب معماري فضاهاي امروز مطرح است اين است كه مي توان به مدد اين نگرش و با تأثير پذيري از طبيعت در به كارگيري رنگ و نور به معماري رنگ و بويي خاص بخشيد و كاربران و استفاده کنندگان قضاها را جهت بهره مندي بيشتر ا ترغيب نمود و فضايي مطلوب را كه برگرفته از خلقيات دروني ايشان و در عين حال مطابق با معيارها و ضوابط علمي و برپايه مطالعات روانشناختي رنگ و جامعه شناختي است طراحي نمود.لذا بايد به مقتضيات زمان و نيازها و شرايط روحي رواني افراد، بناها را داير كرد.

 

این مقاله در همایش ملی ارائه شده است. قیمت این مقاله در وب سایت سویلیکا سه هزار تومان است که شما می‌توانید آنرا به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید.

 

مقاله بررسی پیوند دو هنر موسیقی و معماری + دانلود رایگان


بررسی پیوند دو هنر موسیقی و معماری

 

چکیده

هنر به خودی خود دارای حس تجلی روح زیباشناسی میباشد . تمامی هنر ها در عالم هستی به صورت عرضی باهم در ارتباط هستند.موسیقی همان فرم غیر حجمی معماریست که با طنازی از راه شنیداری وارد ذهن ما شده و در تخیلات ما مانند اثری معماری ، نقاشی و غیره ، ظهور میکند . معماری نیز با ابزارآلات خود آن حس آرامبخش ، تعلق و زیبا شناسی موسیقی را به صورت فرمی قابل لمس و مادی میسازد ، معماري يعني ارايه ي توصيفي فني از يـك سيسـتمكه نشان دهنده ي ساختار اجزا آن ، ارتباط بين آنها و اصـول و قواعـد حـاكم بـر طراحـي و تكامـل آنهـا در گـذر زمـان باشـد ."افلاطون" در تعریف موسیقی می گوید: "موسیقی یک ناموس اخلاقی است که روح به جهانیان، و بال به تفکر، و ربایش به غم و شادی، و حیات به همه چیز می بخشد. جوهر نظمی است که خود برقرار می کند و آن به سوی هر چیزی است که نیک و درست و زیباست و با اینکه نامرئی است . آنچه هدف از این پژوهش بوده است رسیدن به اشتراکات این دو هنر وبکارگیری آنها در جهت خلق اثری هنری برای طراحی یک ساختمان آکادمی موسیقی است . برای رسیدن به این نتیجه باید : اول : با استفاده از اشتراکات این دو هنر الگو و ضوابطی برای طراحی مکانی مناسب برای آواها و نواها بدست آید . دوم: بهربردن از تناسبات و هندسه موجود و مشترک در هر دو هنر و سوم : درک مفهوم مشترک میان آنها .

کلمات کليدي: هنر ، موسیقی ، معماری ، پیوند معماری و موسیقی

 

مقدمه:

در زمینه ارﺗﺒاﻁ هنرها ﺑا یکدیگر همواره صحبت های ﺑﺴیاری می شود ، تمامی هنرها در جهان هستی به طور موازی با هم در ارتباط هستند . شاید بتوان دلیل آن را تجلی روح زیبایی شناسی در آن ها دانست . وﻗتی سخن از مشترکاﺕ معماری و موسیقی ﺑﻪ میاﻥ می آید، اﺑﺘدایی ﺗرین پرسش ﺑﻪ ماهیت وﺟودی این دو هنر ﺑاز می گردد که یکی ﺫاﺗاً ملموﺱ و عینی و دیگری ادراکی و ﺫهنی است. ﺑﻪ کارگیری اﺑزارهای ﺗحلیلی ما را ﺑﻪ مسیری رهنموﻥ می سازد ، که طی آﻥ خواهیم دید آفرینش معماری از هماﻥ خاستگاهی ﺑرمی خیزد و از هماﻥ گذرگاه هایی عبور می کند و ﺑاﻻخره به هماﻥ سرمنزل هایی می رسد که آفرینش موسیقی نیز مقید ﺑﻪ آنهاست . شاید ﺑﻪ همین دﻟیل "گوﺗﻪ"معتقد است که معماری یعنی موسیقی منجمد شده ". معماري عالي ترين تجلي گاه هنر اسلامي در عصر اوليه اسلام تا قبل از ورود مدرنیته به ايران بوده است که ماهیتی عینی دارد (بلعکس موسیقی )، به گونه اي كه هنر ايران در جهان در گام اول با معماري آن شناخته مي شود و بناها آن نمودي از فرهنگ و هنر،تمدن ، ايـدوئولوژي ، شـكل و سبک زندگي ايرانيان است.ماهیت موسیقی نیز از جنس عینی نیست تا بتوان آن را در فضا دید و لمس کرد ، لزوما باید آن را به وسیله قوای بصری ، هندسی و حتی فیزیکی "درک" کرد . شاید بهترین تعبیر از فضای موسیفی آن باشد که (فضای موسیقی حرکت دارد بدون آنکه جا به جا شود،تغییر مکان میدهد ولی در همان نقطه آغاز مانده است).همه اینها توسط ذهن هوشیار شنوده از طریق حس ادراکی اتفاق می افتد.

 

نتيجه ­گيري

با نظر بر این موضوع که موسیقی هنری کاملا غیر مادی بوده و قابل بساوائی نیست و بلعکس ، هنر معماری نیز تنها میتواند خود را با حس بینایی به منصه ظهور بگذارد، میتوان گفت که آثار هنری هر کدام ﺑا اﺑزار های خاص خود ﺑﻪ فرمهای متفاوﺕ ظاهر می شوند و هرکداﻡ ﺑﻪ روشی از ﻗوه احساسات انسانها استفاده می کنند و بدلیل آنکه آنها از یک منشاء فطری برای تاثیر گذاری بر ما نشات میگیرند دارای اشتراکات بسیاری هستند . معماری و موسیقی نیز از این اصل مستثنا نیستند . با گذار از پژوهش فوق ، میتوان به کثرت پیوندها و اشتراکات میان معماری و موسیقی تا حدی پی برد. (ریتم ، تنوع ، فضا ، هارمونی ، هندسه ، فراز و فرود ، اصل رعایت سلسله مرتب ، آرایه ها و حس تعلق به اثر خلق شده) بخشی از وجوه مشترک این دو هنر میباشد که از آنها به عنوان ابزاری برای تولید و خلق اثری در خور هر دو هنر که داری پیوندهای بسیاری در کل و جزء آن باشد دارای نقش بسزائی میباشند . وﺟوه مشترک در معماری و موسیقی ﺑﻪ درک و تجربه همزماﻥ ﻟﻄافت های هنری در این دو هنر می انجامد و مخاﻃب را ﺑﻪ اصل ﺟاودانگی و ماندگاری رﺟﻌت می دهد.

 

این مقاله در همایش ملی ارائه شده است. قیمت این مقاله در وب سایت سویلیکا سه هزار تومان است که شما می‌توانید آنرا به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید.

 

مقاله بررسی پیوند دو هنر موسیقی و معماری + دانلود رایگان
انتشار : ۲۶ تیر ۱۳۹۷

برچسب های مهم

مقاله روند شکل گیری سبک معماری ارگانیک از مبانی نظری تا کالبد معماری + رایگان


روند شکل گیری سبک معماری ارگانیک از مبانی نظری تا کالبد معماری

 

چکیده :

امروزه، بناهای بسیاری ساخته شده اند که هر یک از آنها معرف سبک معماری خاص خود می باشد. تا به امروز، سبک های معماری متنوعی شناخته شده اند که در برخی موارد نسبت به هم به راحتی قابل تمایز هستند و در برخی موارد دیگر هم، نقاط مشترک فراوانی دارند که تمایز آنها را با مشکل مواجه می کند. ریشه شکل گیری سبک های معماری هر منطقه ای موارد مختلفی می تواند باشد همچون مسائل اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ..... . اما نقطه مشترک اکثر قریب به اتفاق آنها این است که نقطه شروع همه آنها به یک سری مبانی نظری بر می گردد. لذا برای تحقیق در هر سبک معماری، شناخت مبانی نظری آن امری لازم محسوب می شود. در این پژوهش سعی شده است سیر تکاملی سبک معماری ارگانیک معرفی شود و به این منظور ابتدا مبانی نظری مربوط به آن آورده می شود و پس از بیان افکار و نظرات صاحبنظران حوزه های مختلف، به ارائه نمونه های کالبدی ساخته شده به سبک معماری ارگانیک پرداخته می شود. این پژوهش در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد.

واژگان کلیدی: معماری، سبک معماری، مبانی نظری معماری ارگانیک، سبک معماری ارگانیک.

  

مقدمه:

لغت ارگانيکدر لغت نامه ها به عناوين مختلفی ترجمه شده است كه عبارتند از: عالي، بدست آمده از سازوارهاي زنده، وابسته به اندام، تن مايه و ..... . اثر ارگانيک به اثري گفته مي شود که مانند گياه و موجودي زنده کاملا به صورتي پويا درجهت های مختلف رشد کرده باشد و هيچ عاملي به جز نيروهاي حياتي مانع رشد آن نشده باشد. نمونه اين آثار کليه پديده ها و موجودات طبيعي مختلف عالم است. انسان به عنوان نماينده خدا درروي زمين با درک اصول پويا و حياتي عالم طبيعت، خود دست به آفرينش مي زند، آفرينش ارگانيک كه نمونه هاي اين نوع شکل گيري در تاريخ معماري کشورمان نيز فراوان است، از آن جمله مي توان به شهرسازي کاملا ارگانيک و انساني بافت هاي قديمي معماري (مانند ارگ تاریخی بم، شکل گیری هسته اولیه شهرها و گسترش تدریجی آنها و .....) اشاره کرد. شاید بتوان گفت بينش معماري ارگانيک ريشه در فلسفه رمانتيک دارد.

 

بحث:

همانگونه که اشاره شد، هر سبک معماری از یک سری مبانی نظری آغاز می شود. معماری ارگانیک نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای مبانی نظری مختص خود می باشد. آشنایی با مبانی نظری هر سبک معماری زمانی اهمیت می یابد که طراح قصد طراحی بنایی با آن سبک معماری را داشته باشد. طراح باید بداند این سبک معماری در چه شرایطی، در چه اقلیمی، در چه فرهنگی و .... شکل گرفته است، آن موقع است که دیگر یک بنا با یک سبک معماری خاص غربی، در بین بناهای یک بافت سنتی ایرانی (به عنوان مثال در اقلیم گرم و خشک) ظاهر نخواهد شد و برای توجیه این موضوع نام ها و دلایل متفاوتی بیان نخواهد شد.

امید است این پژوهش توانسته باشد با معرفی مختصری از سبک معماری ارگانیک، آگاهی مناسبی نسبت به این سبک معماری و جایگاه قابل استفاده آن را درون سایر طراحان و پژوهشگران ایجاد کرده باشد. در پایان سخن به همه عزیزانی که مایل هستند در این زمینه به پژوهش بپردازند پیشنهاد می شود سبک های دیگر معماری را نیز مدنظر قرار دهند و هر سبک معماری را از مبانی نظری آن تا رسیدن به فرم کالبدی بررسی کنند.

 

این مقاله در همایش ملی ارائه شده است. قیمت این مقاله در وب سایت سویلیکا  سه هزار تومان است که شما می‌توانید آنرا به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید.

 

مقاله روند شکل گیری سبک معماری ارگانیک از مبانی نظری تا کالبد معماری + رایگان
انتشار : ۲۶ تیر ۱۳۹۷

برچسب های مهم

مقاله تأثیر بهره گیری از رنگ ها در گرافیک شهری؛ نمونه موردی: شهر تهران- رایگان


تأثیر بهره گیری از رنگ ها در گرافیک شهری؛ نمونه موردی: شهر تهران

 

چکیده 

کی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در زمینه زیبا سازی و گرافیک محیطی توجه و بکارگیری رنگ در محیط است. می‌توان گفت رنگ مهم‌ترین نقش را در الگوی رفتاری انسان شهر نشین داشته و عنصر اجتماعی و توانمندی است که افزون بر رسالت و وظیفه پیام رسانی و انتقال مفاهیم، جذابیت بصری شهر را نیز به دنبال دارد. علیرغم اهمیت شایان عنصر رنگ، اصولاً این مقوله و تاثیرات فضایی آن بر ساکنان شهر تهران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در مواردی نادیده انگاشته شده است. شهر تهران تحت تأثیر عواملی همچون آلودگی هوا، ازدحام تراکم وسایل نقلیه، افزایش روز افزون جمعیت، اقلیم جغرافیایی متنوع در مناطق مختلف آن و عواملی از این قبیل، به توده ای خاکستری و بی رنگ تبدیل گردیده است. با بررسی و شناسایی تاثیرات رنگ و بر اساس یک سیستم رنگی سازمان یافته و همچنین با برنامه ریزی اصولی و عملی در ساختار شهر تهران می‌توان در ایجاد تمرکز ذهنی و افزایش حس آرامش در محیط یا به عبارتی آرام سازی بصری، موثرتر عمل نمود. لازم به ذکر است که یک طراح گرافیک در پرداختن به مبحث رنگ، صرفاً لایه‌های ظاهری و به عبارتی پوسته‌های بیرونی تجهیزات شهری، مبلمان شهری، نمای ساختمان‌ها، کفپوش خیابان‌ها و مواردی از این قبیل را در مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد و بررسی احجام، فرم‌ها در حوزه فعالیت طراحان شهری، معماران و طراحان صنعتی خواهد بود، لذا این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف فوق، در ابتدا به تعریفی کلی و جامع از طراحی گرافیک و سپس به ارائه مفاهیم گرافیک شهری یا محیطی پرداخته است. پس از تحقیق پیرامون جایگاه گرافیک محیطی و جنبه‌های مختلف آن، مبحث رنگ و موارد مربوط به آن مورد توجه قرار گرفته و نحوه بهره گیری از رنگ در گرافیک محیطی شهر تهران، شناخت نقاط ضعف و قوت آن و بررسی میدانی رنگ در حوزه‌ی گرافیک محیطی در شهر تهران فصل پایانی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت میدانی و مطالعه کتابخانه ای- اسنادی است آوری و با تحلیل رنگی، در حوزه رنگ و همچنین پوسته بیرونی آن‌ها پرداخته خواهد شد.

 

 

 

مقاله تأثیر بهره گیری از رنگ ها در گرافیک شهری؛ نمونه موردی: شهر تهران- رایگان
انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۷

برچسب های مهم

مقاله «بررسی پارادایم های محیطی موثر بر افزایش سلامت روانی سالمندان»- رایگان


بررسی پارادایم های محیطی موثر بر افزایش سلامت روانی سالمندان در طراحی فضاهای عمومی شهری

 

چکیده مقاله

سالمندی یکی از مراحل رشد است که به دلیل تغییرات وسیع در حوزه کارکرد زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی منجر به تغییرات در کارکردها و نقش ها ی فرد در جامعه می گردد.بر طبق آمار جهانی جمعیت سالمند در جهان رو به افزایش است، آمارها در کشور ما نیز تبیین کننده این واقعیت است. در دوره سالمندی تغییرات چشمگیری در ویژگی های فیزیولوژیکی و روحی_روانی انسان رخ می دهد این تغییرات افراد سالمند را وادار می سازد تا محیط فیزیکی را به گونه ای متفاوت از جوان ترها درک کرده و پاسخ های متفاوتی بدهند . سالمندان از جمله گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سنی فعالیت های کاری اوقات فراغت بسیار دارند و امکان استفاده آنها از فضاهای شهری برای انجام فعالیت های اختیاری و اجتماعی بیش از دیگر اقشار جامعه است. با توجه به بررسی های انجام شده فضاهای شهری ما در حال حاضر نه تنها پاسخگوی سالمندان که حتی پاسخگوی افراد سالم نیز نمی باشد. مشکلاتی که سالمندان در فضاهای شهری عنوان کرده اند، می¬توان به : شلوغی معابر و ترافیک و سرعت زیاد ماشین ها ،آلودگی هوا ،کثیفی معابرو فضاها، ناهمواری مسیرها و نبودن پلهای عابر پیاده،کمبود فضاهای سبز، زیاد بودن فاصله دسترسی تا امکانات و تسهیلات عمومی، مبلمان شهری نامناسب ،عبور موتور سیکلت ها، عدم رعایت حق و حقوق سالمندان توسط مردم وکمبود تسهیلات عمومی اشاره کرد ،که بیان کننده این واقعیت است که علاوه بر طراحان ، مدیریت شهری نیز نقش مهمی را در ایجاد فضاهای شهری مطلوب ایفا می کند. از این رو با بررسی عوامل محیطی موثر بر در فضاهای شهری ،می توان به ایجاد سلامت روانی این قشر یاری نمودو با به اجرا در آوردن این مطالعات شاهد پویایی فعالیتهای اجتماعی شان بود که باعث افزایش امید به زندگی و افزایش کیفیت زندگی در این افراد می شود.

مقاله «بررسی پارادایم های محیطی موثر بر افزایش سلامت روانی سالمندان»- رایگان
انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۷

برچسب های مهم

مقاله «مروری بر مبانی نظری بافت های فرسوده، علل پیدایش و راه های برون رفت» - رایگان


مروری بر مبانی نظری بافت های فرسوده، علل پیدایش و راه های برون رفت

 

چکیده مقاله

شهرهای با سابقه قدیمی، به دلیل مرکزیت جغرافیایی، سهولت دسترسی، مرکزیت ثقل اقتصادي و ویژگی هاي تاریخی_فرهنگی داراي پتانسیل بالقوه بالایی می باشند. علیرغم ویژگی هاي مثبت اینگونه شهرها، بافت آنها از لحاظ مشکلات کالبدی(فرسودگی)، زیست محیطی، درهم پیچیدگی بافت و ضعف زیرساخت ها رنج می برند. یکی از شهرهای با چنین مشخصه ای، شهر بابل می باشد. بافت هسته مرکزی این شهر عمدتا فرسوده است و نیاز به اقدامات ساماندهی و بهسازی دارد. هدف اصلی این تحقیق با توجه به وسعت دامنه مشکلات این بافت ها، رسیدن به اهداف توسعه پایدار در بهسازی و راه های برون رفت از آن می باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر بر آن است ضمن تبیین انواع بافت های آسیب پذیر و شاخص های شناسایی بافت های فرسوده به علل پیدایش آن پرداخته و پیشنهاداتی در زمینه راه های برون رفت از وضعیت موجود و رونق بخشی به نوسازی در این بافت ها ارائه نماید. همچنین این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفي_ پیمایشي، و نحوه جمع آوری اطلاعات در بخش معرفی مفاهیم اولیه، از روش کتابخانه ای و در بخش جمع آوری مستندات از طریق مطالعات میداني(مصاحبه و مشاهده) صورت پذیرفته است.

 

مقاله «مروری بر مبانی نظری بافت های فرسوده، علل پیدایش و راه های برون رفت» - رایگان
انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۷

برچسب های مهم

متن کامل مقاله: «ملاحظات طراحی فضای سبز محلات از منظر پدافند غیرعامل» - رایگان


بررسی تئوري هاي طراحي ايمن و پیشگیری از جرم از طریق طراحی ساختمان ومجموعه های فرهنگی

 

چكيده

ناهنجاری های اجتماعی وجلوه های مختلف جرم ومسائل مرتبط با آن ، ریشه درعوامل فردی ومحیطی گوناگونی دارد وبراین اساس نوع واکنش وراهکارهای پیشگیری ومقابله با جرایم نیزمتفاوت است. ازاینرو عده ای از صاحب نظران در تحلیل بزه کاری براین عقیده اند که بین بزه کاری وشرایط محیطی رابطه متقابلی وجود دارد. به گونه ای که گاهی محیط زمینه ساز وتسهیل کننده بزه کاری ودر بسیاری موارد عامل بازدارنده وقوع جرایم است . ازاينرو نقش طراحان كه باديد بازدارنده در مقابل جرم به طراحي مي پردازند بسيار پررنگ،احساس مي شود. اين مقاله با بررسي گزارش هاي تحقيقاتي ومقالات وكتب معتبر به بيان نقش موثر طراحي در پيشگيري از وقوع جرم در ساختمان هاي مسكوني ومجموعه های فرهنگی مي پردازد. وبااشاره به فرضيات وتئوري هايي كه بالحاظ نمودن آن ها در طراحي محيطي باعث كاهش جرم مي شود. وسعي دراين داردكه به اين مقصود برسد که با طراحی صحیح واستفاده مناسب از فضا های کالبدی می توان ضمن کاهش فرصت های بزه کاری سطح امنیت را افزایش داد . مهمترين نتيجه اين رويكرد تغيير در رويه فكري متخصصان معماري وشهرسازي است .تا بانگاهي نو امكان اجراي اصول پيشگيري از جرم را درهنگام طراحي ساختمان يا ساختار شهري فراهم كنند. اين امر از آن جهت مهم است كه رعايت اين اصول مي تواند احساس امنيت شهروندان را افزايش دهد و موجب افزايش رفاه اجتماعي در شهر ورضايت مندي آنان گردد.

 

واژگان كليدي : پیشگیری از وقوع جرم ، تاثير طراحي بر جرم وجنايت ،تئوري هاي طراحي ايمني ،ويژگي هاي متغيير طراحي ، پيشنهادات طراحي

 

مقدمه

فاكتور هايي نظير سبك مديريت مسكن ، نحوه اجاره داري ،سطح محلي بيكاري وامكانات موجود اجتماعي ،ازجمله فاکتورهایی است که وقتیکه به دنبال ساده ترين پاسخ ها در ارتباط ميان سطوح جرم وبزه كاري با طراحي مسكن هستيم به ان می پردازیم و به راحتي به طراحي را سرزنش می کنیم كه آن فاكتور ها رادر نظر نگرفته است .

هنوز مدركي قطعي مبني براين موضوع وجود ندارد كه طراحي ،فاكتور اصلي ايجاد يا حل مشكلات نظم وقانون باشد. طراحي به خودي خود ،موجب رخ دادن جرم يا تبديل شدن افراد به مجرم نمي گردد.بااين حال به نظر مي رسدكه برخي از ويژگي هاي طرح، مشكلات جرم هاي محلي را تشديد مي كنند. اگر چه همين ويژگي ها در موقعيتي متفاوت ممكن است همان اثر را نداشته باشد.

اهميت داشتن شهري عاري از جرم وجنايت كه در آن شهروندان احساس امنيت كنند بر كسي پوشيده نيست .ودر مقياس خرد تر تمهيداتي كه بتواند بزه را در مكان هاي عمومي ومسكوني كاهش دهد بسيار ضروري ولازم به نظر مي رسد.

تحقيق حاضراين مبحث را دنبال مي كند .كه به چه شيوه هاي علمي وكاربردي مي توان سطح امنيت را در مكان زندگي بالا برد واحساس رضايت مندي بيشتري رااز زندگي در شهر ويك واحد مسكوني بوجود آورد.

چه راهكارهايي را براي برون رفت از وضعيت ساختمان ها ي در معرض بزه مي توان پيشنهاد نمود وآيا براي جلوگيري ازعوامل بزه فقط نوع طراحي فضاهاي ساختمان نقش دارندويا عوامل ديگري مثل روانشناسي محيط وافراد ،مديريت شهري ومسائل اجتماعي ،امكانات موجودو...مي توانند سبب كاهش خلاف در محيط زندگي شوند .

بدنه اصلي تحقيق براساس استخراج اطلاعات وتحليل محتوي از مجموعه مقالات وكتب معتبر در زمينه مهندسي معماري شهرسازي وحقوق است. كه با بررسي مسائل، علل ودلايل وقوع جرم وريشه يابي در دلايل عدم توفيق برنامه ها ،در طراحي مسكن با رويكرد كاهش بزه كاري پرداخته است.

با بررسي نقش طراحي بر كاهش جرم وتئوري هاي طراحي ايمني در مناطق عمومي ومسكوني ومتغييرهايي كه در طراحي با استفاده ازآن مي توان محيط امن تري را بوجود آورد. وهمچنين با ارائه راهبرد هاي مهندسي ،طراحي شهري ومديريتي سعي در ارائه پيشنهادات مناسب در زمينه طراحي مسكن،براي برون رفت از وضعيت مكان هاي مسكوني در معرض جرم وجنايت نموده است.

 

متن کامل مقاله: «ملاحظات طراحی فضای سبز محلات از منظر پدافند غیرعامل» - رایگان
انتشار : ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

کتابخانه ی عمومی با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی بین فرد و مکان- رایگان


کتابخانه ی عمومی با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی بین فرد و مکان

 

 چکیده

در طراحی یک فضای عمومی خلق محیطی منطبق بر ویژگی‌های رفتاری و فرهنگی افراد نقش موثری در ایجاد حس مطلوب یا نامطلوب از آن مکان در فرد دارد.انسان همواره به گونه ای در پی تعامل با سایر افراد جامعه و هم نوعان خود و همچنین محیط پیرامون خویش است.لذا توجه به کیفیت فضایی محیط در ایجاد احساس خوشایند و مطلوب درفرد اثر گذار است. شاید بتوان گفت وظیفه ی یک فضای عمومی، عمدتا فراهم نمودن زمینه ای برای فعالیتها و مشارکتهای جمعی میان افراد است.کتابخانه ها نیز به عنوان یک فضای عمومی از این امر مستثنی نیستند. در این پژوهش چند نمونه از کتابخانه های موفق سراسر دنیا که به گونه ای در جهت تعامل فرد با این فضای عمومی گام برداشته اند و موجب ترغیب افراد در مراجعت به این فضا شده اند، نقدو بررسی شده است و برنامه ها و طرح های آنان به شکل کل و جز دسته بندی و در قالب جداولی ارایه شده است .لذا با مشاهده نمونه ها در میابیم که توجه به کیفیت طراحی این فضای عمومی چگونه میتواند، نقش بسزایی در ارتقا سطح فکری و فرهنگی جامعه و همچنین کاهش جرایم در جامعه داشته باشد .در واقع خلق حس مکان و ایجاد دلبستگی فرد با این فضا میتواند به عنوان گامی موثر در ترغیب افراد جهت مراجعت به این فضا به شمار رود.

 واژگان کلیدی: فضای عمومی ، تعامل اجتماعی ، حس مکان ، مشارکت جمعی

  

1-مقدمه:

مقوله ی طراحی با رویکرد تعامل اجتماعی در طراحی کتابخانه های کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و حضور اینترنت ،افراد می توانند به راحتی به منابع اطلاعاتی مورد نظر خود دست یابند.این امر سبب میشود که افراد نیاز کمتری جهت مراجعه به این مکان عمومی داشته باشند.بنابراین در عصرفناوری برای حفظ حیات کتابخانه ها به عنوان یک عنصر شاخص در زمینه ی فرهنگ جامعه لازم است تدابیری اندیشیده شود.

امروزه بدلیل زندگی صنعتی افراد در جستجوی محیطی هستند که بتوانند آرامش لازم را از ان کسب کنند که کتابخانه ها به عنوان مراکز فرهنگی و آموزشی میتوانند زمینه را برای تامین نیاز به آرامش و تفکر برای افراد فراهم آورند .انسان عصر تکنولوژی علاوه بر موارد مذکور در جستجوی تعامل با سایر هم نوعان خود است .خلق محیطی جهت تبادل اطلاعات و گفتمان در عین تامین آرامش میتواند افراد را به حضور در چنین فضایی ترغیب کند.ایجاد فضایی دوستانه جهت تبادل و گفتمان میتواند به خلق حس آرامش و لذت از مکان در فرد کمک کند.

كتابخانه به عنوان يك مركز يادگيري بر آن است تا از طريق ارضاء نيازهاي شخصيتي و شناختي به رشد و پرورش انسانها كمك كند. بنابراين بناي يك كتابخانه بايد به گونه­اي طراحي شود كه كتابخانه را در رسيدن به اين هدف ياري كند. به سخن ديگر آن جا كه نيازهاي زيستي مد نظر است معمار با توجه به شرايط اقليمي موجود و استفاده بهينه از عوامل طبيعي مي­بايست محيطي راحت را براي كاربران كتابخانه تهيه كند.که هر كاربر كتابخانه خواهان آن است بنابراين معماري كتابخانه بايد به گونه­اي باشد كه كاربران از رفت و آمد در آن احساس شخصيت و قدر و منزلت كنند، در نتيجه از طريق شاخص كردن هويت در معماري به ارضا شدن اين نياز به كاربر مي­توان كمك كرد .انتظار مي­رود فضا و محيط كتابخانه نه تنها احساس لذت و آرامش را در فرد ايجاد كند بلكه مي­بايست ازطريق پيشرفت هويت در معماري و ايجاد مكان­هاي آرامش بخش فضاي مطلوبي را براي تامل و تفكر كردن و يادگيري بهتر كاربر مهيا سازد تا حس خلاقيت و ابتكار فرد حين مطالعه برانگيخته شود و استعدادهاي دروني­اش در محيط كتابخانه به مرحله ظهور برسد (شولتز و سيدني، 1384)

با ایجاد حس رضایت فرد از مکان نوعی دلبستگی مکانی در فرد ایجاد میشود که باعث ترغیب او به مراجعت در چنین فضایی خواهد شد که در نتیجه پر رنگ شدن حضور افراد در کتابخانه ها ما شاهد کمرنگ شدن آمار جرم وجنایت در جامعه و ارتقا سطح فکری و فرهنگی افراد جامعه را خواهیم بود.

در عصر امروز که افراد جهت دست یابی به اطلاعات و منابع کتابخانه ای کمتر به کتابخانه ها مراجعت میکنند و عصر فناوری اطلاعات امکان دسترسی افراد را به منابع و کتابهای الکترونیکی فراهم میسازد کتابخانه با مفهوم سنتی در حال فراموش شدن است حال انکه خلق این فضا به گونه ای نوین میتواند منجر به حضور افراد در این محیط شود و زمینه را برای تعاملات میان افراد و کتابخانه ها فراهم سازد و باعث شود که این مکان فرهنگی و اجتماعی به بوته ی فراموشی سپرده نشود.

کتابخانه ی عمومی با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی بین فرد و مکان- رایگان
انتشار : ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

فهرست پایان نامه‌های دکترای معماری دانشگاه شهید بهشتی


فهرست پایان نامه‌های دکترای معماری دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب موضوع پایان نامه به عنوان اولین گام تدوین رساله از آن جهت اهمیت دارد که کلیت و روند کار را مشخص می‌کند. هرچه انتخاب عنوان پایان نامه با دقت و مطالعه بیشتری صورت گیرد، از بروز موانع پژوهشی اعم از در دسترس نبودن منابع، مشکلات یافتن مطالعات و نمونه‌های مشابه و... جلوگیری خواهد شد.

یکی از راه‌های انتخاب موضوع و عنوان مناسب، بررسی موضوعات پایان‌نامه‌های دیگر دانشگاه‌های معتبر کشور است. از این بابت فهرست عناوین پایان‌نامه‌های دکترای رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی را در یک فایل PDF ارائه شده است.

 

برخی از عناوین:

 • جلوه حسن در معماري اسلامی ایران
 • معماري طبایع: پروردن رویکردي دربارة نسبت انسان و محیط مصنوع بر مبناي طبیعات ابن سینا
 • منطق و شهود در معماري
 • اسکان سنجی استفاده از ساختمان هاي یکپارچه با فتوولتائیک، مطالعه موردي شهر تهران
 • کاربرد مفاهیم پایه بوم شناسی در فرآیند آموزش طراحی منظر
 • ویژگی هاي سکونتگاه هاي شهري تاب آور در برابر زلزله
 • سازگاري محیط با روش زندگی انسان، مطالعه موردي ایل قشقائی
 • وجوه پیدا و پنهان مسکن روستایی
 • بازخوانی نقش هندسه در متون کهن ایران اسلامی
 • امکان پذیري ارتقاء معنی در مسکن حداقل
 • طراحی در ملاقات خلاق؛ وجوه آموزش تقلید محور در جلسه کرکسیون طراحی معماري
 • ساختن و ساخته شدن؛ بازنگري در مفهوم فرهنگ و نسبت آن با معماري
 • بررسی راه کارهاي کنترل ریزگردهاي هوا در معماري
 • معماري و فضامندي: نحوة توالی فضاهاي مرتبط با یک اپیزود در معناي عاطفی فضامندي
 • تبیین مبناي نظري براي دوره بندي تاریخ معماري ایران
 • ...

 

فهرست کامل را از لینک زیر دانلود کنید:

فهرست پایان نامه‌های دکترای معماری دانشگاه شهید بهشتی
انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۵

فهرست پایان نامه‌های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی


انتخاب موضوع پایان نامه به عنوان اولین گام تدوین رساله از آن جهت اهمیت دارد که کلیت و روند کار را مشخص می‌کند. هرچه انتخاب عنوان پایان نامه با دقت و مطالعه بیشتری صورت گیرد، از بروز موانع پژوهشی اعم از در دسترس نبودن منابع، مشکلات یافتن مطالعات و نمونه‌های مشابه و... جلوگیری خواهد شد.

یکی از راه‌های انتخاب موضوع و عنوان مناسب، بررسی موضوعات پایان‌نامه‌های دیگر دانشگاه‌های معتبر کشور است. از این بابت فهرست عناوین پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی را در یک فایل PDF ارائه شده است.

 

برخی از عناوین:

 • مجموعه سینمایی با رویکرد تعامل مخاطبین سینما
 • طراحی مرکز فرهنگی شوشتر
 • مجموعه مسکونی (با رویکرد اقلیمی در فضاهاي باز شهر بوشهر)
 • مجموعه مسکونی در بافت فرسوده با رویکرد برقراري پایداري‌هاي اجتماعی
 • طراحی مرکز رسانه در تهران
 • طراحی هتل پنج ستاره در مشهد
 • مجموعه سینمایی با رویکرد تعامل مخاطبین سینما
 • طراحی کتابخانه ي حقیقی در عصر مجازي در شهر کرمان
 • طراحی مجموعه مسکونی 340 واحدي در مهرشهر کرج
 • مجموعه تفریحی، ورزشی، آرایشی و بهداشتی بانوان در کرج
 • ...

 

فهرست کامل را از لینک زیر دانلود کنید:

مقاله بررسی و مطالعه پیرامون فرم ها در طبیعت و نقش آموزشی آن در طراحی معماری- رایگان


بررسی و مطالعه پیرامون فرم ها در طبیعت و نقش آموزشی آن در طراحی معماری

چکیده

از ابتداي تمدن بشري، دنياي پرجاذبه طبيعي منبعي بسيار غني براي نوآوري و الهام‌بخشي بزرگ‌ترين نقاشان، مجسمه‌سازان، موسيقي‌دانان، فيلسوفان، شاعران، طراحان و مهندسان بوده است. دنياي طبيعي پيرامون ما در حال حاضر به سطح بالايي از توسعه در طول ميليون‌ها سال تکامل تدريجي خود رسيده است و دنياي امروز از دوران تغييرات طولاني عبور کرده تا به سطحي از زيبايي که ما امروزه آن را مي‌بينيم و درک مي‌کنيم، دست يابد. فرآيند خلق فرم‌هاي طبيعي که ما آنها را ذاتاً زيبا مي‌ناميم، سير تحول طولاني داشته است که در طول ميليون‌ها سال اتفاق افتاده است. فرم‌هاي طبيعي در طول قرون متمادي براي رسيدن به راه‌حل‌هاي قابل قبول در برابر عوامل خارجي (اقليم، دسترسي به غذا، سرپناه و...) توسعه يافته‌اند. تجزيه عوامل و محدوديت‌هاي عملکردي و سازه‌اي، بسياري از عوامل فوق‌الذکر را خلاصه مي‌سازد. نتيجه استفاده از فرم‌هاي طبيعي در طراحي معماري، دستيابي به طرحي عالي است که کارايي سازه‌اي، نيازهاي عملکردي و زيبايي‌شناسي در آن با يکديگر ترکيب شده‌اند. درس‌هايي که از طبيعت آموخته مي‌شوند و به طور مناسب به کار مي‌روند نه فقط «تقليد محض» از آن. در اين مقاله ابتدا سازه‌هاي موجود در طبيعت معرفي مي‌شوند و با بررسي نمونه‌هاي مختلف مانند درختان، پوسته تخم پرندگان، صدف‌هاي دريايي و... مشابهت‌ها و تفاوت‌هاي دست ساخته‌هاي انسان با نمونه‌هاي طبيعي تحليل مي‌گردد. در ادامه استفاده طراحان از انواع فرم هاي طبيعي توضيح داده شده و در پايان نمونه طرح‌هاي موفق با استفاده از فرم‌هاي طبيعي تجزيه و تحليل مي‌گردند.

 

واژه‌های کلیدی:فرم‌هاي طبيعي، فرم پوسته‌اي، سازه ورق تاشده، فرم درختي، کارايي سازه‌اي.

 

مقدمه

از ابتدای تمدن بشری، دنیای پرجاذبه طبیعی منبعی بسیار غنی برای نوآوری و الهام‌بخشی بزرگت‌ترین نقاشان، مجسمه‌سازان، موسیقی‌دانان، فیلسوفان، شاعران، طراحان و مهندسان بوده است. صدای حرکت آب در رودخانه، رنگ‌های خیره‌کننده رنگین‌کمان، ریتم منظم برخورد امواج دریا با صخره‌های اطراف آن، فریبندگی بوی خوش گل‌های سرخ، ساختار هوشمند کندوی عسل، غنای رنگ در فصل پاییز، آسمان زیبا به هنگام طوفان و شکسته‌شدن نور خورشید در یک روز برفی زمستانی تنها تعداد اندکی از عجایب طبیعی‌اند که باعث الهام‌بخشی و نوآوری در آثار دست ساخت انسان شده‌اند. تعجب‌برانگیز نخواهد بود اگر بگوییم که دنیای طبیعی پیرامون ما در حال حاضر به سطح بالایی از توسعه در طول میلیون‌ها سال تکامل تدریجی خود رسیده است و دنیای امروز از دوران تغییرات طولانی عبور کرده است تا به سطحی از زیبایی که ما امروزه آن را می‌بینیم و درک می‌کنیم، دست یابد. در این فرآیند، فقط کاراترین، قوی‌ترین و قابل انعطاف‌ترین فرم‌های طبیعی در طول میلیون‌ها سال باقی مانده‌اند. در تکوین دنیای امروزی، میراثی چند میلیون ساله از پیشرفت‌هایی که در طول سالیان دراز حاصل شده است، وجود دارد. ارسطو، فیلسوف دوران باستان، از نخستین افرادی بود که در مورد طبیعت به عنوان منبع عظیم الهام‌بخشی نوشت. او بیان کرد که زیبایی عملکردی حتی در مخلوقات بسیار کوچک نیز وجود دارد. در اکثر موارد ما از طبیعت از طریق احساس زیبایی طبیعی با استنشاق بوی خوش، رنگ، شکل، فرم و صدا الهام می‌گیریم. غالب اوقات بدون جستجو برای معنای عمیق‌تر و بدون سوال از فرم‌های طبیعی، به طور حسی از ذات طبیعی خود پیروی می‌نمائیم و اصوات، رنگ‌ها و فرهم‌هایی را که ما را احاطه کرده‌اند، تقلید می‌کنیم. بدون شک تعدادی از بهترین قطعات موسیقی کلاسیک و بهترین آثار نقاشی از این طرق خلق شده‌اند.

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث مطرح شده و با در نظرگرفتن ساختمان‌هایی که با الهام از فرم‌های طبیعی شکل گرفته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که طراحان برای استفاده و تقلید از فرم‌های طبیعی تاکنون دو شیوه را به کار برده‌اند. شیوه اول اینکه هدف طراح فقط تقلید از ظاهر خارجی فرم‌های طبیعی باشد که در این صورت ساختمان‌ها فقط بازتابی از زیبایی ظاهری موجود در طبیعت محیط اطراف می‌باشند. شیوه دوم آن‌که طراح از فرایندهایی که فرم‌های طبیعی را شکل داده‌اند، برای خلق طرح‌های جدید الهام می‌گیرد.

باید خاطر نشان ساخت که هیچ‌یک از این‌دو روش تضمینی برای ایجاد معماری با کیفیت و خوب و مناسب نیست. طراحی معماری تنها با استفاده از درس‌های تکنیکی موجود در طبیعت (حتی با درک فرایند موجود در آن)، مشابه ایجاد معماری بدون در نظرگرفتن زندگی درون آن است و حاصل آن معماری ساکن و غیرپویاست، زیرا همچنان‌که در بالا اشاره شد طراحی ساختمان‌ مجموعه‌ای از عوامل محیطی و انسانی است. به طور مشابه، تقلید بدون تفکر از فرم‌های طبیعی، منجر به نتایج غیرعقلی و غیرمنطقی خواهد شد. قابل توجه است که در بین اکثر طرح‌های معماری انهایی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند که به تقلید صرف از فرم‌های طبیعی پرداخته‌اند و از حقیقت پنهان در آن غافل مانده‌اند. حتی جان را تسکین، مدافع سرسخت طبیعت به عنوان منبعی عظم برای الهام‌بخشی، با تقلید بی‌چون و چرا از فرم‌های طبیعی در معماری سخت مخالفت می‌نماید و می‌نویسد: [آرایش شیاری ستون‌های دوریک، که من نمی‌پذیرم که سمبولی از شکل پوست درخت برای یونانیان باستان بوده است، در اصل خود تقلیدی از سازه‌های ارگانیک می‌باشد، با وجود آن‌که زیبایی در آن حس می‌شود ولی این زیبایی نشان‌دهنده سطح پایینی از نظم بسیار بالای موجود در طبیعت است.]

با کوشش در درک قوانین طبیعت و دیدن، احساس‌کردن، شنیدن و یا استشمام فرم‌های طبیعی شاید بتوان به زیبایی عملکردی طبیعی دست یافت (به طور مثال زیبایی از طریق حداکثر کارایی در مصالح و فرم حاصل می‌شود). برای توسعه و پرورش فرم‌های معماری که در طبیعت یافت می‌شوند، قوانین اساسی وجود دارد که می‌توان آنها را در اغلب ساختمان‌های بدیع و نوین به کار برد. نتیجه این کار طرحی عالی است که کارایی سازه‌ای، نیازهای عملکردی و زیبایی‌شناسی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. درس‌هایی که از طبیعت آموخته می‌شوند و به طور مناسب به کار می‌روند نه فقط «تقلید محض» از آن.

 

این مقاله در همایش ملی مطالعات هنر و پژوهش در علوم انسانی ارائه شده است. قیمت این مقاله در وب سایت سویلیکا معادل سه هزار تومان است که شما می‌توانید آنرا به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید.

 

 

مقاله بررسی و مطالعه پیرامون فرم ها در طبیعت و نقش آموزشی آن در طراحی معماری- رایگان
انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵

مقاله نگاهی نو به حیاط و ایوان ،باز آفرینی حضور در طبیعت در مسکن- رایگان


مقاله نگاهی نو به حیاط و ایوان، باز آفرینی حضور در طبیعت در مسکن- رایگان

چکیده مقاله:

مصادیق فضاهای باز و نیمه باز از گذشته در مسکن نقشی پررنگ داشته و بسیاری از فعالیتهای فردی و اجتماعی در آن روی داده است درمناطق مرکزی ایران از نقشی دو چندان برخوردار و به عنوان محیطی قابل کنترل و تامین کننده طبیعت مطرح بوده است با تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی شکل و نقش حیاط تغییر و تنزل یافت. این نوشته بر ان است که با در نظر گرفتن مسائل نوین از جمله تراکم و مسائل اقتصادی راهکارهایی جهت تجدید حیات حیاط و ایوان به عنوان بستر حضور طبیعت از طریق معماری انعطاف پذیر و رعایت حریم ها ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها: خانه، حیاط، ایوان، انعطاف‌پذیری، فضای سبز، حریم‌ها

 

این مقاله در همایش ملی خانه ایرانی ارائه شده است. قیمت این مقاله در وب سایت سویلیکا معادل سه هزار تومان است که شما می‌توانید آنرا به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید.

مقاله نگاهی نو به حیاط و ایوان ،باز آفرینی حضور در طبیعت در مسکن- رایگان
انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵

مقاله تفکر مدرنیته در باب انسان و تاثیر آن در ساخت مسکن (رویکرد روانشناسانه)- رایگان


مقاله تفکر مدرنیته در باب انسان و تاثیر آن در ساخت مسکن (رویکرد روانشناسانه)- رایگان

  

چکیده مقاله:

انسان مخاطب اثر معماریست و بالطبع در نظر گرفتن نیازهای او می بایستی اولویت اول هر اثر معماری باشد معماری و شهرسازی مدرن که نمودن ان در اثرا و سخنان معماران مدرن هویداست بدون داشتن درک درستی از انسان و شناخت ابعادی وجودی او به ساخت و توسعه معماری مدرن پرداخت. نگاهی ساده انگارانه به مساله مطرح شده حکایت ازاین عدم توجه دارد اما هنگامی که به سخنان پیشگامان مدرن می نگریم انبوهی از مطالب در ارتباط با شناخت و تاثیر انسان و نیازهایش در معماری را در می یابیم و حال این سوال مطرح می شود که چرا با وجود این اگاهی در عمل نمود آن را در طراحی نمی یابیم؟ و یا مهمتر: ایا این اگاهی در موردانسان جامع و کامل بوده است؟ این مقاله بر اسن است که با تحلیل و شناخت اراو مانیفست معماران مدرن و تطبیق آن با رویکردهای مختلف روانشناسانه در آن عصر و دوره های بعد از این مساله پرده گشایی کند.

کلیدواژه‌ها: معماری مسکونی مدرن، انسانهای مدرن، نیازهای انسانی، روانشناسی انسان‌گرا

 

این مقاله در همایش ملی خانه ایرانی ارائه شده است. قیمت این مقاله در وب سایت سویلیکا معادل سه هزار تومان است که شما می‌توانید آنرا به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید.

مقاله تفکر مدرنیته در باب انسان و تاثیر آن در ساخت مسکن (رویکرد روانشناسانه)- رایگان
انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵

کرج، چهار راه هفت تیر، خیابان لاله یک، پلاک 14، طبقه همکف

ارائه پایان نامه، پروپوزال، تحقیق و مقاله معماری و شهرسازی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما