آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 168
  • بازدید دیروز : 290
  • بازدید کل : 450884

رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی سرای سالمـندان با رویکرد ارتقاء حس مکان و رضایت‌مندی» (فایل word قابل ویرایش)


رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی سرای سالمـندان با رویکرد ارتقاء حس مکان و رضایت‌مندی» (فایل word قابل ویرایش)

رساله کارشناسی ارشد معماری:

«طراحی سرای سالمـندان با رویکرد ارتقاء حس مکان و رضایت‌مندی»

 

این رساله توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 179 صفحه تنظمیم شده و دارای 132منبع است. متن مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده و برای ارائه رساله کارشناسی ارشد معماری مناسب می‌باشد.

 

فایل قابل ویرایش رساله به صورت word با فهرست کامل مطالب، جداول، تصاویر، نقشه‌ها و نمودارها ارائه شده است.

 

می‌توانید اطلاعات تکمیلی راجع به این رساله را از طریق فایل رایگان زیر دریافت نمایید:

 

لینک دانلود اطلاعات اولیه رساله «طراحی سرای سالمـندان با رویکرد ارتقاء حس مکان و رضایت‌مندی»

 

  

چکیده

سیر رشد سالمندی، نیازهای جدید را در کشور ایجاد کرده است. یکی از این نیازها توسعه مراکز نگهداری سالمندان در جامعه است. شهر تهران با توجه به جمعیت زیاد از این حیث بیشترین اهمیت را دارد. سالمندی دوران خاصی است که با آسیب‌پذیرتر شدن جسمی و روحی افراد همراه است، ازاین‌رو توجه به محیط کالبدی در مراکز حضور سالمندان بسیار ضروری است. هدف این تحقیق طراحی مجموعه‌ای برای سالمندان است که در آن با توجه به تأثیرات روانی محیط، حس رضایت سالمندان را فزایش داد. برای دستیابی به این هدف، نخست با مطالعه اسنادی به گردآوری آرای صاحب‌نظران در خصوص ویژگی‌های محیط‌های نگهداری سالمندان، تأثیر متقابل محیط و افراد و مفهوم رضایتمندی به محیط پرداخته شد. بر پایه مطالعات نظری و طبقه‌بندی آراء پژوهشگران 24 متغیر در زمینه حس تعلق به مکان و 27 متغیر مؤثر در کیفیت زندگی سالمندان شناسایی شد. از میان این متغیرها بر اساس اهمیت، تکرار و همپوشانی در انتها 11 مؤلفه برای طرح سؤالات پرسشنامه عمومی از سالمندان انتخاب شد. پرسشنامه عمومی به‌صورت بسته پاسخ در طیف پنج‌گانه لیکرت تدوین و میان 140 سالمند باسواد توزیع و داده‌های مستخرج آن به‌وسیله آزمون فریدمن در نسخه 23 نرم‌افزار SPSS تحلیل شد.

بر اساس نتایج این مرحله، «رابطه و تعامل اجتماعی»، «حضور طبیعت»، «امنیت»، «خلوت فضائی» و «قابلیت پیاده‌روي و ورزش» به‌عنوان پنج معیار اصلی شناسایی شدند. پس‌ازآن به‌منظور تدقیق اولویت‌ها و سنجش موضوع توسط کارشناسان معماری، پرسشنامه‌ای با روش AHP تدوین و در میان 18 کارشناس معماری توزیع شد. نتیجه نهایی پژوهش گویای این مطلب است که پنج متغیر رابطه و تعامل اجتماعی، امنیت، حضور طبیعت، قابلیت پیاده‌روي و ورزش و خلوت فضائی دارای بیشترین اهمیت در طراحی خانه سالمندان است. بر اساس نتایج پژوهش نظری و تحلیل سایت تلاش شد با راهکارهای طراحی معماری این اولویت‌ها در طراحی سرای سالمندان در ساختاری منسجم و واجد ارزش‌های هنری ارائه شود.

 

واژگان کلیدی: خانه سالمندان، حس تعلق، تعاملات، امنیت، روانشناسی محیطی

 

گزیده مبانی نظری

حس مکان

از دیدگاه پدیدارشناسانه، مکان چیزی بیش از یک محل انتزاعی است؛ مکان، کلیتی است که از اشیاء و چیزهای واقعی ساخته شده است، مکان زمینه ای برای فعالیت هاست و عموما دارای هویت شناختی بوده در برگیرنده عوالم اجتماعی متنوع و دارای تاریخی که گذشته، حال و آینده را به هم می‌پیوندد.(پرتوی، 42:1382)

جامعه‌شناسان و به ویژه انسان شناسان همواره بر این نکته تاکید کرده اند که مکان، محل و سرزمین برای مردم بسیار اهمیت دارند، چرا که توانایی هویت سازی بسیار بالایی دارند. حس تعلق به مکان در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن (تداوم داشتن) و به جمع تعلق داشتن است. به عبارتی روشن‌تر، مرزپذیری و قابل تحدید بودن مکان این امکان را فراهم می‌کند که انسان ها با احساس متمایز بودن، ثبات داشتن و تعلق به جمع داشتن، امنیت و آرامش لازم را برای زندگی کسب کنند. هراندازه این مرزها و تفاوت‌های مبتنی بر آن ها شفاف تر و دقیق تر باشد، نیاز به متمایز بودن از دیگران به خوبی تامین می‌شود. از آن جا که ترسیم چنین مرزها و تفاوت هایی روی قلمرو مکانی و بازتولید و حفظ آن ها آسان تر است، مکان و سرزمین به صورت بستری بسیار مناسب برای هویت سازی و تداوم بخشیدن به هویت و احساس تعلق داشتن به مکان در می آید.(گل محمدی، 230:1381)

حس مکان، به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش‌آگاهانه آن‌ها از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می‌دهد؛ به طوری که فهم و احساسات فرد با زمینة معنایی محیط پیوند مي‌خورد و یکپارچه می‌شود. این حس، عاملی است که موجب تبدیل فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه‌ای برای افراد خاص می‌گردد. علاوه بر این، حس مکان، باعث دستیابی به هویّت برای افراد می‌شود.(انصاری و همکاران، 1392: 6)

محیط علاوه بر عناصر کالبدی شامل پیام ها، معانی و رمزهایی است که افراد آن ها را ادراک و در مورد آن قضاوت می کنند که در نهایت حس کلی که از محیط در افراد به وجود می آید حس مکان نام دارد. حس مکان عامل مهمی در هماهنگی فرد و محیط بوده و باعث بهره برداری بهتر از محیط، رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلق آن ها با محیط و تداوم حضور در آن می‌شود.(حبیبی، 1387 :43)

پژوهش‌های انجام شده دربارة محیط‌های مصنوع نشان می‌دهد که محیط، علاوه بر عناصر کالبدی، شامل پیام‌ها، معانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقش‌ها، توقّعات، انگیزه‌ها و دیگر عوامل آن رمزگشایی و درک می‌کنند(راپاپورت، 1388) و در مورد آن به قضاوت می‌پردازند. این حس کلی که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می‌آید، حس مکان نامیده می‌شود که عامل مهمّي در هماهنگی فرد، محیط و رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلّق آن‌ها با محیط داراي هویّت و تداوم حضور در آن می‌شود.

 

طراحی برای سـالمندان

سرشماری عمومی سال 1385 نشان داد سالمندان 7.3 درصد از جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند( از جمعیت 70 میلیون و 472 هزار نفری ایران، پنج میلیون و 120 هزار نفر سالمند هستند) که این میزان تا 20 سال آینده به 14.7 درصد خواهد رسید.(رحیمی و همکاران، 1389: 62) سالمند از نظر لغوی کسی است که سالهای زیادی را پشت سر نهاده است، سال هایی پر از خاطره و تجربه که با گذشت زمان به دست آمده است. پدیده سالمندی یک سیر طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی-اجتماعی در بدن رخ می‌دهد. البته کمتر اتفاق میافتد که سالمندی فیزیولوژیکی با سالمندی روانی و سالمندی اجتماعی در یک فرد به صورت همزمان روی دهد، زیرا ممکن است فردی از نظر زیستی و جسمی سالمند تلقی شود ولیکن از نظر روانشناختی خود را جوان احساس کند و یا برعکس امکان دارد جامعه فردی را که از نظر زیستی و روانی سالمند نیست به ایفای نقش اجتماعی سالمند وادار نماید.(رفیع‌زاده و همکاران، 1382: 17)

اگر طراحی برنامه‌های اجتماعی در عرصه سالمندی، بر بینش و شناخت کافی از وضعیت سالمندان جامعه مبتنی نباشد ممکن است نتایج ناموفقی در پی داشته باشد. متخصصان سازمان بهداشت جهانی معتقدند برنامه‌ریزی در سطح جامعه در صورتی به طور کامل مؤثر واقع می‌شود که دولت از نیازهای ویژه سالمندان مطلع بوده، اقداماتی را در سطح دولتی طراحی و اجرا کند که حمایت کننده و مکمل اقدامات در سطح جامعه باشد.(حاجی‌آقاجانی و همکاران، 1382)

امروزه مفهوم کیفیت زندگی یک شاخص اساسی سلامت محسوب می‌شود و از آن جا که ابعاد متعددی مانند جنبه های فیزیولوژیکی، عملکردی و وجودی فرد را در بر می‌گیرد توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است.(مختاری و قاسمی، 1389: 53) با افزایش امید به زندگی و توجه به کیفیت زندگی دوران سالمندی " سالمندی پویا " مطرح شده است که هم‌راستا با افزایش کمیت جمعیت سالمندی به کیفیت زندگی نیز توجه شده است(احمدی و همکاران، 1383: 32) محیطی که سالمندان در آن زندگی می‌کنند، بعد بسیار مهمی از کیفیت زندگی، راحتی و سلامت روانی او را تشکیل می‌دهد. اهمیت فضای فیزیکی و وضع ظاهری محل از فردی به فرد دیگر فرق می‌کند.(وندر زندن، 1388: 293)

انسان موجودی است بسیار پیچیده و دارای ابعاد جسمی و روحی بسیار متفاوت و متنوع که از توانایی های چندی در ابعاد گوناگون برخوردار است و در ارتباط با محیط از همه این توانایی‌ها بهره می‌جوید. تصاویری که از محیط در ذهن ناظر به وجود می‌آید، به راستی حاصل جریان دو جانبه بین ناظر و محیط اوست(پاکزاد 1388: 65). ما بر محیط تأثیر می گذاریم و از آن تأثیر می‌گیریم. برای اینکه این تعامل اتفاق بیفتد ما باید محیط را درک کنیم، یعنی از طریق حواس پنج گانه و تماس با آن چه در محیط پیرامونمان عرضه می‌شود اطلاعات را جمع کرده، سازماندهی کرده و درک نماییم(کارمونا، 2003: 168) بارزترین ویژگی های تأثیرگذار محیط بر انسان نمادها، نشانه ها، تناسبات، صدا، نور و عملکردها می باشد که این ها تنها وجوه مادی و ظاهری بوده و اثرات ناشی از آن ها را در مقولاتی چون هویت، تشخص، احساس تعلق بر مکان، احساس راحتی، احساس امنیت، احساس حقارت و تذکر معانی معنوی و روحانی می‌توان مورد توجه و بررسی قرار داد. بارزترین وجهی که می‌تواند این عوامل ظاهری و اثرات ناشی از آنها را به خوبی معرفی نماید کیفیت فضا است(نقی‌زاده، 1386: 66). امروزه معماران و طراحان توجه ویژه ای به شناخت رفتارهای انسان در محیط مبذول می دارند. آن چه روان شناسی محیطی را از سایر شاخه های روان شناسی مجزا می سازد همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیط کالبدی است(مطلبی1380: 53).

 

فهرست مطالب:

فصل یک: کلیات پژوهش.... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق.. 4

1-4- پیشینه تحقیق.. 6

1-5- اهداف... 9

1-6- فرضيه‌‌ها و سوالات... 9

1-7- روش تحقیق.. 10

فصل دو: مبانی نظری.. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- کیفیت محیطی.. 13

2-2-1- روانشناسی محیط.. 13

2-2-1-1- رفتار. 14

2-2-1-2- ادراک... 17

2-2-1-3- مدل لنگ: نیازهای انسانی.. 21

2-2-1-4- مدل کانتر: مولفه‌های مکان. 22

2-2-1-5- فعالیت‌ در فضاهای عمومی.. 23

2-3- حس مکان. 25

2-3-1- عوامل شکل دهنده حس مکان. 27

2-3-2- نظریات برجسته در باب حس مکان. 28

2-3-3- حس مکان از دیدگاه پدیدارشناسی.. 30

2-3-4- مراتب حس مکان. 32

2-3-5- حس مکان از دیدگاه روانشناسی محیطی.. 34

2-4- حس تعلق به مکان. 36

2-4-1- ابعاد مختلف حس تعلق.. 37

2-4-2- عوامل موثر در دلبستگی به مکان. 38

2-5- طراحی برای سـالمندان. 40

2-5-1- مفهوم سالمندی.. 42

2-5-1-1- ویژگی‌های اجتماعی و روانی سالمندی.. 43

2-5-2- نظریات برجسته دربارۀ نحوۀ مسکن سالمندان. 44

2-5-3- مشخصات محیطی متناسب با سالمندان. 46

جمع‌بندی فصل دو. 50

فصل سه: روش پژوهش.... 53

3-1- مقدمه. 54

3-2- روش تحقیق.. 54

3-3-1- مطالعات اسنادی.. 55

3-3-2- تحلیل محتوا55

3-6- ابزار تحقیق.. 57

3-6-1- ابزار مشاهده57

3-6-2- ابزار مصاحبه. 57

3-6-3- ابزار پرسش‌نامه. 58

3-7- روش شناسایی متغیرها59

3-8- پرسشنامه عمومی.. 66

3-9- روش‌ ارزیابی و تحلیل داده‌ها67

3-9-1- روش تحلیل داده‌ها67

3-9-2- ساختار سلسله مراتبیAHP. 68

3-9-3- مراحل استفاده از روش AHP. 70

3-9-3-1- انتخاب معيارها و زيرمعيارها70

3-9-3-2- ميانگين نظر خبرگان و طراحي پرسشنامه خبره70

3-9-3-3- ساخت سلسله مراتبی.. 71

3-9-3-4- مقایسه زوجی.. 71

3-9-3-5- محاسبه وزن نسبی.. 72

3-9-3-6- وزن نهایی گزینه‌ها72

3-9-4- پرسشنامه کارشناسان. 74

3-8-5- جامعه آماری.. 78

فصل چهار: بررسی نمونه‌های مشابه و معرفی محدوده پروژه80

4-1- مقدمه. 81

4-2- نمونه های عملکردی مشابه. 82

4-2-1- مرکز اقامتی درمانی سالمندان مورنینگتون. 82

4-2-2- هتل سلامتی سالمندان سوتلیا83

4-2-3- مراکز درمانی اقامتی سالمندان دوایا88

4-2-4- مرکز مراقبت‌های سرطانی مگی ادینبورگ... 90

4-2-5- مرکز استراحت وینداور. 94

4-2-6- مرکز درمانی توانبخشی بازل. 96

4-2-7- مرکز درمانی اقامتی سالمندان ویلسون. 102

4-3- تجربیات پژوهشی.. 107

3-3-1- مطالعات حوزه روانشناسی محیطی.. 108

3-3-1-1- پژوهش اداره استاندارد ملي مريلند. 108

4-3- مطالعات محیطی فضاهای سالمندان. 109

4-3-1- مطالعات بیمارستان پول و مرکز بهداشتی ان. اچ. اس*109

4-3-2- مطالعه محوطه‌های بیمارستانی در مالزی.. 111

4-3-3- پژوهش "هایسمن". 113

4-4- معرفی محدوده طرح.. 115

4-4-1- اقلیم. 116

4-4-1-1- تأثیر عوامل اقلیمی و محیطی بر طراحی.. 116

4-4-1-2- تأثير رطوبت هوا بر انسان. 116

4-4-1-3- منطقه آسايش.... 117

4-4-1-4- تأثير تابش آفتاب بر منطقه‌ي آسايش.... 117

4-4-1-5- تأثير رطوبت هوا بر منطقه‌ي آسايش.... 118

4-4-1-6- تأثير باد بر منطقه‌ي آسايش.... 119

4-4-1-7- تابش آفتاب و تأثير آن بر ساختمان و محيط اطراف... 119

4-4-1-8- موقعيت خورشيد. 120

4-4-1-9- تابش آفتاب... 120

4-4-1-10- تأثیر تابش آفتاب بر سطوح عمودی.. 121

4-4-1-11- تأثیر تابش آفتاب بر سطوح افقی.. 122

4-4-1-12- تأثير رنگ در مقدار انرژي خورشيدي جذب شده در يك سطح.. 123

4-4-1-13- اثر گلخانه ای.. 123

4-4-1-14- تابش آفتاب بر پنجره124

4-4-1-15- عملكرد تهويه و نياز به آن در ساختمان. 126

4-4-1-16- تهويه براي ايجاد آسايش.... 126

4-4-2- اقلیم و جغرافیای کرج.. 127

4-4-2-1- عوامل اصلی تشکیل دهنده اقلیم استان. 128

4-4-2-2- توده های هوا و سیستم های هواشناسی موثر بر استان البرز. 128

4-4-2-3- ریزش‌های جوی استان البرز. 129

4-4-2-4- توپوگرافی و ویژگی های خرد اقلیمی شهرستان کرج:129

4-5- تحلیل سایت پروژه131

4-5-1- دسترسی ها132

4-5-2- موقعیت اقلیمی.. 133

4-6- یافته های توصیفی پژوهش.... 134

4-6-1- تحلیل پرسشنامه عمومی.. 135

4-6-1-1- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری136

4-6-1-2- اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری 136

4-6-2- توصیف اطلاعات دموگرافیک... 137

5-3-3- فراوانی پاسخ متغیرها139

4-6- جمع بندی.. 145

فصل پنج: آزمون فرضیات و ارائه نتایـج و طرح معماری.. 147

5-1- مقدمه. 148

5-2- نتایج نظری.. 148

5-2-1- مقایسه زوجی گزینه‌ها148

5-2-2- وزن مولفه‌ها150

5-3- برنامه فیزیکی.. 151

5-4- ایده و روند طرح.. 154

منابع:158


مبلغ واقعی 39,500 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 37,525 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ تیر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 352

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کرج، چهار راه هفت تیر، خیابان لاله یک، پلاک 14، طبقه همکف

ارائه پایان نامه، پروپوزال، تحقیق و مقاله معماری و شهرسازی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما