آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 261
  • بازدید دیروز : 200
  • بازدید کل : 997159

7 مقاله با موضوع پیاده مداری در فضای شهری-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)


7 مقاله با موضوع پیاده مداری در فضای شهری-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)

7 مقاله با موضوع پیاده مداری در فضای شهری-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)

 

فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است.

عناوین:

-بررسی تاثیرگسترش مسیرهای پیاده محور در فضای حرکتی شهر نمونه مورد مطالعه : شهراردبیل

-اصول طراحی شهرپیاده مدار(نمونه موردی شهرمهاباد)

-ساماندهی محورهای پیاده با تاکید بر اصول توسعه پایدار شهری-نمونه موردی : محور پیاده تربیت

-بررسی و ارزیابی چگونگی تاثیر پیاده مداری در ارتقا تعاملات اجتماعی

-بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه راهکارهایی جهت تحقق آن

-اصول طراحی شهر پیاده مدار(نمونه موردی شهر یاسوج)

-تحلیلی بر طراحی فضاهای شهری پیاده محور با تاکید بر دستیابی بر توسعه پایدار محیط زیست شهری

 

بررسیتاثیرگسترشمسیرهایپیادهمحوردرفضایحرکتیشهر-نمونهموردمطالعه : شهراردبیل 

رضا کانونی، مسعود ولی زاده گندشمین

چکیده

پیاده به عنوان یکی از اجزای اصلی سامانه حمل و نقل شهری مطرح می باشد.در کشورهای در حال توسعه،از جمله ایران،به این موضوع توجه چندانی نشده است.از این رو باید همانند دیگر اجزای سامانه حمل و نقل شهری به پیاده و مشکلات آن توجه جدی شود وراه حلهای مناسبی برای ساماندهی فضای حرکت پیاده ها در شهر و محله،که از همه مهمتر تامین ایمنی لازم می باشد ارائه گردد.در مرحله نخست به منظور کنکاش در مباحث نظری از روش سنتی مبتنی بر تحقیق در مطالعات انجام شده ودر مرحله دوم برای توصیف و تبئین محدوده مورد مطالعه از روش توصیفی استفاده خواهد شد. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از روشهای مناسب و دیدگاه های گوناگون موجود در زمینه طراحی مسیرهای پیاده محور به ارائه مطالبی در خصوص ضرورت ایجاد مسیرهای پیاده و همچنین اثرات این مسیرها در فضای حرکتی شهر و طراحی محدوده مورد مطالعه به عنوان مسیر پیاده با استفاده از نرم افزارهای autocad و 3dmax اقدام کند. دربررسی های انجام شده به اهمیت خیابان های شهری و مسیر پیاده پی می بریم و نتیجه میگریم که میتوانیم با بهبود کیفیت و منظرسازی این مسیرها و همچنین با توسعه حمل ونقل عمومی و اصلاح ساختار فیزیکی شهر به واسطه پیاده راه سازی پرداخته ومراکز شهری را به پیاده راه های جذاب (فضایی برای حرکت پیاده)تبدیل کنیم.

واژگان کلیدی : پیاده راه ، فضای حرکتی شهر، طراحی مسیرپیاده راه

 

ساماندهی محورهای پیاده با تاکید بر اصول توسعه پایدار شهری-نمونه موردی : محور پیاده تربیت 

سارا خانه شناس

چکیده

حرکت پیاده به عنوان پاک ترین و طبیعی ترین گونه ترابری و پیاده راه ها بستر اصلی این شیوه جابجایی در شهرها هستند. به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها، عابر پیاده به فراموشی سپرده شد تا آنجا که فضاهای پیاده محور شهرها را دچار مشکل نموده و طراحان و برنامه ریزان شهری ناگزیر به ارائه راهبردهایی در جهت تقویت این فضاها برآمدند.

در عصر حاضر با توجه به مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار، تشویق به پیاده روی به عنوان یکی از پایدارترین روش های حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته که می تواند از جنبه های مختلف کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی سبب توسعه پایدار شهرها گردد. در این مقاله منابع مرتبط با توسعه پایدار و محور پیاده در شهرها مورد بررسی قرار گرفته و اصول پیشنهادی برای ارتقای کیفیت محورهای پیاده و ایجاد محور پیاده پایدار به عنوان الگویی مناسب برای جابجایی در محیط شهری که نقشی موثر در خلق فضاهای ایمن و جذاب برای پیاده ها دارد تبیین گردیده است. محور پیادهتربيت،بسترمطالعاتميدانيتحقيقبوده و نتایج بدست آمده نشان می دهدكهساماندهياينمحورموجبانطباقآنباسياست هايپياده گستريشدهو تابع ابعاد مختلف توسعه پایدار شهری است که توجه به این ابعاد در برنامه ریزی حرکت پیاده در شهر ضروری می باشد.

کلمات کلیدی : فضای شهری، حرکت پیاده، توسعه پایدار شهری، محور پیاده پایدار

 

بررسی و ارزیابی چگونگی تاثیر پیاده مداری در ارتقا تعاملات اجتماعی

مهدی امیدی، خدیجه نیکی ملکی، سمیرا هفت لنگی

چکیده

امروزه رویکرد پیاده مداري که هدف آن بازیابی و توسعه فضاهای پیاده در سطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت قائل شدن برای عابرین پیاده بعنوان عناصر درجه اول شهری؛ به یکی از محورهای برنامه ریزی و طراحی شهری بدل گردیده است. به ویژه با آغاز هزاره سوم ضرورت رویکرد مجدد به حرکت پیاده بعنوان سالم ترین، اقتصادی ترین و پویاترین روش جابجایی و حمل و نقل درون شهری مورد توجه قرار گرفته است. يکي از عواملي که مي تواند باعث افزايش سطح تعاملات شود، حرکت عابر پياده در فضاي شهري است متاسفانه امروزه اغلب فضاهای عمومی شهری و خیابان ها به دلیل افزایش بی رویۀ وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهری به آن ها، به شدّت تحت سلطۀ ماشین درآمده است.محورهای باریکی که در حاشیۀ محورهای سواره در خیابان های شهری به عنوان «پیاده رو » وجود دارد، گویی پس مانده هایی از فضای اصلی سواره است که فقط برای تردّدهای ضروری شهروند پیاده باقی مانده است.برخی از ویژگی های فضاهای شهری پیاده مدار و شهروندگرا، از جمله اجتماع پذیری، امنیّت اجتماعی و روانی، خوانایی و دسترسی راحت، پویایی و سرزندگی، حس تعلّق و خاطره انگیزی مکان، احیای هویّت های تاریخی و اجتماعی، مسیرهای پیاده و دوچرخه، کیفیّت سیما و منظر شهری، و... را در خود دارد. این ویژگی های پیاده مدارانه تأثیر بسیار زیادی بر شکل گیری کمّی و کیفی انواع تعاملات اجتماعی و ارتقای کیفیّت زندگی شهروندی دارد. در این پژوهش، که هدف آن شناخت پیاده مداری و تأثیر آن بر کیفیّت ارتباطات اجتماعی مردم است، سعی شده است به بررسی مفهوم پیاده محوری و شهروندگرایی در شهرسازی و شناسایی شاخصه های آن در فضاهای شهری پرداخته شود.

واژگان کلیدي: فضاهای شهری، پیاده مداری، تعاملات اجتماعی،سرمايه اجتماعي

 

بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه راهکارهایی جهت تحقق آن

سید مصطفی رضوی، نوید سعیدی رضوانی

چکیده:

از دیرباز حرکت پیاده طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط بوده و امروزه نیز بخش عمده ای از سفرهای درون شهری به صورت پیاده صورت گرفته و از جایگاه برجسته ای در سامانه حمل و نقل درون شهری برخوردار می باشد. در واقع پیاده روی همچنان مهم ترین ابزار برای دیدن، دیده شدن، بستری برای مشاهده فعالیت های جاری و روزمره و تعاملات اجتماعی در سطح شهر، کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در فضاهای شهری و در نتیجه القاء حس سرزندگی و مطلوبیت در بین شهروندان محسوب می گردد. در طول سه دهه اخیر، در نتیجه افزایش مشکلات و مسائل شهری مانند آلودگی های محیطی، مسائل ترافیکی و تردد سواره، کاهش ایمنی پیاده در برابر سواره، تهدید هویتی و کالبدی مراکز و بافت های کهن و با ارزش تاریخی، افول ارزش های کیفی و بصری فضاهای شهری و کاهش سطح تعاملات اجتماعی، واکنش گسترده ای علیه سلطه حرکت اتوموبیل و کاهش حرکت پیاده در سطح جهان به وجود آمد. در نتیجه مقوله پیاده مداری و نیازهای آن به عنوان یک موضوع مهم و فراموش شده شهری محسوب گشته و ساماندهی و توسعه فضاهای پیاده به یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی و طراحی شهری بدل گردید که از آن با عنوان "جنبش پیاده مداری" یاد می شود.

در این پژوهش پس از تبیین تئوری پیاده مداری و کندوکاوی در نظریات اندیشمندان و متفکران مرتبط، به بررسی معیارهای و شاخصهای یک فضای پیاده مطلوب و همچنین عوامل موثر در تقویت و تضعیف آن پرداخته شده و در نهایت پس از انجام مشاهدات میدانی متعدد در سطح خیابان ها و معابر دارای این پتانسیل در شهر تهران، به ارائه الگوها و راهکارهایی جهت تحقق یافتن یک فضای پیاده مطلوب و نیل به شهری پیاده مدار پرداخته خواهد شد.

واژه های کلیدی: فضای شهر، حرکت پیاده، موانع، پیاده مداری، آسیب شناسی

 

اصول طراحی شهر پیاده مدار(نمونه موردی شهر یاسوج)

سید حمیدرضا سلیمانی پور مهریان، امین رستگار دولت آباد

چکیده:

پیاده روی مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها، فعالیت­ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط است. این مقوله مهم همواره عاملی در طراحی جوامع از شکل گیری نخستین سکونت گاه های انسانی تاکنون، بوده است. اخیراً مفاهیم پیاده وپیاده روی بر اثر طرح مشکلات چند گانه ای ناشی از طراحی بافت براساس حرکت سواره، معانی جدیدی پیداکرده است. در این زمینه، پیاده روی به طیف گسترده ای از موضوعات طراحی با مقوله پیاده روی در مقیاس کلان و در مقیاس خرد اشاره دارد. پهنه پیاده مدار، در نهایت مکانی است که ساکنان آن با هر سنی می توانند امنیت و راحتی، آسایش، تناسب و جذابیت در پیاده روی را نه تنها در هنگام فراغت بلکه در استفاده از تجهیزات و آمد و شد نیز احساس کنند. بنابراین، یک شهر می بایست اقدامات و حرکت های ساکنان آن، با فرم قابل رویت محیط و با الگوهایی که از دید گروههای جمعیتی گوناگون واجد اهمیت اند مرتبط باشند. در این پژوهش سعی بر آن است که مهمترین اصول طراحی متناسب با شهر پیاده مدارارائه و به منظور تطابق این اصول با نتایج مطالعات موردی، به منظور غنی سازی آن با ملاک عمل قرار دادن انسان و ادراک او از فضا، پیشنهادهایی مطرح شودو هدف ارائه ضوابط، استانداردها و راه حل هایی برای جدایی حریم حرکت پیاده و سواره برای آسایش بیشتر شهروندان و گسترش هرچه بیشتر پیاده روی و پیاده مداری در شهر است.

کلید واژه ها: پیاده، پیاده مداری، حریم، ایمنی، بلوک.

 

تحلیلی بر طراحی فضاهای شهری پیاده محور با تاکید بر دستیابی بر توسعه پایدار محیط زیست شهری

محمد اجزا شکوهی، خلیل الله کاظمی خیبری، سید علی حسین پور

چکیده

به دنبال آلودگي هوا، که متاثر از مصرف بالای سوختهای فسیلی در جهان کنونی می باشد سياست كاهش استفاده از وسايط نقليه شخصي می تواند راهگشا باشد و این امر با طراحی و تقویت فضاهای پیاده محور امکان پدیز می باشد. با بررسی تاریخ شهرسازی ایران می توان دریافت که شهرها در گذشته از قابليت پياده مداري بالايي برخوردار بوده و پياده روي به عنوان اصلي ترين الگوي جابجايي مردم در داخل كانون هاي زيستي به دليل كم هزينه بودن يا در دسترس بودن آسان براي كليه اقشار جامعه به شمار مي رفت این امر پس از انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل ها بر شهر بسیار کمرنگ گردید، تا بدان جا که فقدان این فضاهای پیاده محور شهرها را دچار مشکل نموده و برنامه ریزان و طراحان شهری ناگریز به ارائه راهکارهایی در جهت احیا این فضاها برآمدند.

هدف از این تحقیق ارائه راهکارهای استفاده از فضاهای پیاده محور در راستای کاهش آلاینده‎ها ‎در بحث مدیریت شهرهاست. روش تحقیق این مقاله مبتني بر روش تحليلي ـ توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از روش كتابخانه‎اي جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می دهد که مدیریت شهری با رویکرد به احداث گذرهای ویژه عابر پیاده در صورت انجام مکان یابی صحیح و ایجاد تسهیلات لازم برای عابرین پیاده می تواند به عنوان راه حلی جهت تشویق پیاده روی، کاهش مصرف سوخت ، حذف آلاینده‎ها، بالا بردن ایمنی، رفاه اجتماعی و افزایش رونق اقتصادی کاربرد داشته باشند.

واژگان کلیدی : کاهش آلاینده‎ها، پیاده راه، فضای شهری، مدیریت شهری، زیست محیط شهری


مبلغ قابل پرداخت 9,900 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 2923

کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، خیابان شهید سبحانی، پلاک48، واحد4

ارائه پایان نامه، پروپوزال، تحقیق و مقاله معماری و شهرسازی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما