آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 588
  • بازدید دیروز : 230
  • بازدید کل : 1070923

6 مقاله با موضوع هویت در شهرسازی و طراحی شهری- بخش اول(فایل word قابل ویرایش)


6 مقاله با موضوع هویت در شهرسازی و طراحی شهری- بخش اول(فایل word قابل ویرایش)

6 مقاله با موضوع هویت در شهرسازی و طراحی شهری- بخش اول(فایل word قابل ویرایش)

 

فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایش هاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است.

عناوین:

-نقش هویت در مرمت بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی شهر یاسوج)

-نقش المانهای شاخص شهری در هویت بخشی شهرها(مطالعه موردی دروازه قرآن شیراز)

-بررسی جایگاه فضاهای شهری در هویت بخشی شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

-نقش نشانه‌ها در هویتمندی شهرها (ارائه مدلی برای تبیین رابطه نشانه شناسی و احساس هویت)

-نقش هویت المان های شهری در توسعهگردشگری نمونه موردی :(المان میدان آزادی شهر تهران)

-نقش فرهنگ، اجتماع و هویت در معماری پایدار نمونه موردی شهر بیرجند محله خوسف

 

نقش هویت در مرمت بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی شهر یاسوج)

امیر بهگام سیرت

چکیده

عوامل شکل گیری در شهرها متفاوت است و این عوامل تأثیرات زیادی بر شکلگیری ساختار فیزیکی ، فرهنگی و اجتماعی آن شهر دارد و شاید ریشه های هویتی از جمله تاریخ، فرهنگ، اقتصادو شیوه زندگی با درجاتی از تغییر و تحول، ساختار شهری را از جهات متفاوت بنیان بگذارد.چه بسا توجه به هویت نه تنها در شکل گیری شهرهای جدید بلکه در حفظ ، حراست و گاه مرمت شهرهای قدیمی شرایط پایداری در آن ها را از جهات مختلف به وجود آورد. لذا در محیط شهر بارزترین جلوه از پایداری ، پایداری اجتماعی است که می تواند آینده یک شهر را از جهات متفاوت تضمین نماید . توجه به بستر شهری، پتانسیلهاو نقاط ضعف از لحاظ فیزیک و کالبد شهر یاسوج و همچنین توجه به زیر ساخت های هویتی از جمله تاریخ ، فرهنگ، اقتصادو معیشت ، ساختار اجتماعی ، نیاز های فردی وجمعی و .... میتواند در مرمت شهر یاسوج و حتی طراحی و برنامه ریزی شهری آن موثر و ضمینه پایداری آن را فراهم سازد. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده که شامل مطالعه میدانی و مورد کاوی و آزمایش میدانی میباشد.

کلید واژه :هویت ،هویت اجتماعی ،مرمت شهری، بافت فرسوده شهری ، ،پایداری اجتماعی

 

نقش المانهای شاخص شهری در هویت بخشی شهرها(مطالعه موردی دروازه قرآن شیراز)

یوسف رحمتی ، نجمه چاره

 

چکیده

در مباحث شهري، نمادهاي شهري (المان هاي شهري) بناهاي مهم از لحاظ معماري و طراحي هستند كه در داخل شهر و در حيطه يك تجربه قراردادي ما بين شهروندان، معناگذاري مي شوند، به نحوي كه گاه حتي از خود شهر پر اهميت تر جلوه مي نمايند زيرا بيانگر هويت، شخصيت و عصاره شهر در يك ساختار نمايان هستند و در خوانش شهروندان از شهر و محيط زيست شان تاثير مستقيم بر جاي مي گذارند.اما متاسفانه امروزه با عدم رعايت شهرسازي بومي؛ شهرهاي ما دچاربحران هويت شده و هرچه مي گذرد اين بحران گسترده تر و عميق تر مي شود. در اين پژوهش از روش توصيفي_تحليلي استفاده شده است كه ابتدا مطالعات اكتشافي بصورت كتابخانه اي-اسنادي جمع آوری شده وسپس به بررسی نقش دروازه قرآن به عنوان المان شاخص شهر شیراز در هویت بخشی به این شهر پرداخته شده است. براساس نتايج، عدم توجهات لازم و ساخت و سازهای حاشیه دروازه قرآن اثرات نامطلوبی بر ابعاد هویتی و خوانایی این مکان با ارزش گذاشته است که لزوم توجه بیشتر مسؤلان و مدیران شهری برای حفظ ،احیاء ، و استمرار هویت این المان بعنوان المان هویت بخش شهر شیراز، را می طلبد.

واژگان کلیدی: هویت شهری،هویت مکانی، المان شهری ،دروازه قرآن شیراز

 

بررسی جایگاه فضاهای شهری در هویت بخشی شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

سیده سمانه موسوی

چکیده

شهرهای کنونی ایران به نسبت دوره های گذشته از نظر هویت دچار نوعی بحران شده و میتوان گفت شهرها از اصل خود دور مانده اند. در دوره های گذشته ترکیب فضاها با یکدیگر باعث گردیده شهر دارای سیمای منحصر بفرد، شاخص ها و نمادها، عناصر تداعی کننده فرهنگ، تاریخ و همچنین همبستگی اجتماعی باشد.امروز با ورود به عصر مدرنیته شهرها دچار یک نوع سردرگمی در ارائه ی تصویری از هویت خود شده اند. در پژوهش حاضر هدف این است که جایگاه فضاهای شهری در هویت بخشی شهرهای ایران بررسی گردد.در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی وتبیینی استفاده شده و شیوه گردآوری دادها به صورت کتابخانه ای و میدانی استفاده گردیده است.یافته های تحقیق نشان میدهد که رودخانه زاینده رود مهمترین نقش را در شکل گیری سیمای شهر در ذهن شهروندان نسبت به سایر نشانه ها دارا می باشد، البته حضور نشانه های نمادین چون سی و سه پل و پل خواجو این نقش را تقویت نموده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر اصفهان به عنوان یک نمونه کامل شهر ایرانی دارای عناصر و اجزایی می باشد که به شهر هویت بخشیده؛ و این عناصر و فضاها نقشی کلیدی در هویت یابی و پویایی شهر ایفا می نمایند.

کلید واژه: فضاهای شهری، هویت بخشی، عناصر، اصفهان

 

نقش نشانه‌ها در هویتمندی شهرها (ارائه مدلی برای تبیین رابطه نشانه شناسی و احساس هویت)

مینا دشتی، پدرام فاهمی، منیژه اوجاقلو

چكيده

نشانه‌های شهری یکی از عناصر مهم ساختار شهری اند که در شکلگیری و تقویت نقشه ذهنی افراد از شهر حائز اهمیت اند. نشانه های شهری حاوی خاطرات جمعی مردم شهراند و بر تقویت احساس تعلق و هویت‌مندی موثر‌اند. پژوهش در پی بررسی این مسئله است که نقش نشانه‌های شهری در تداعی خاطرات و احساس هویت شهروندان چیست و طی چه فرآیندی برای آنها احساس هویتمندی ایجاد می کند؟ هدف از طرح این مسئله تبیین رابطه نشانه شناسی و احساس هویت ، با رویکرد نشانه شناسی است. این پژوهش پس از ارائه تعریفی مختصر از نشانه های شهری، به تبیین مفاهیم نشانه شناسی، دلالت ضمنی، هویت و فرآیند این همانی خواهد پرداخت و در نهایت مدلی برای تبیین رابطه فرآیند نشانه شناسی و احساس هویت ارائه می شود. از پژوهش حاضر نتیجه می شود که در مواجهه افراد با نشانه‌های شهری فرآیند نشانه شناسی و اینهمانی در تعامل با هم قرار گرفته و احساس هویت را تقویت می‌کنند.

واژه‌هاي كليدي: نشانه شهری، هویت، اینهمانی، نشانه شناسی، شناخت ضمنی

 

نقش هویت المان های شهری در توسعهگردشگری نمونه موردی :(المان میدان آزادی شهر تهران)

فاطمه جباران، علی دری، حمید رضا صارمی

چکیده

مساله هویت شهری اصولا یکی از بحث برانگیزترین مباحث نظری و حرفه ای در شهرسازی است. لازمه درک هویت هر مکانی حضور، حرکت، مکث و تامل در ویژگی های کالبدی، اجتماعی و کارکردی آن است که زمینه شناخت جامعی ار آن مکان را فراهم می آورد. المان های شهری تاریخی دارای قابلیت بسیار در این زمینه اند و هویتمندی المان‌ها، توسعه صنعت توریسم و گردشگری را به دنبال دارد. هدف نگارنده شناسایی و تاثیر عوامل هویت بخش در طراحی المان های شهری است و در پایان به تاثير اين عناصر شهري در توسعه گردشگري، می پردازد. از طرفی پرسش اصلی پژوهش به چیستی نقش هویت و چگونگی استفاده از هویت ایرانی در طراحی المان میدان آزادی تهران به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این شهر باز می گردد تا بتوان با معیار های به دست آمده فضاهای شهری را هویت بخشید و در رونق صنعت توریسم و گردشگری به کار گرفت.در این پژوهش با روش تحلیلی عناصر هویت بخش به میدان آزادی بیان گردیده است. برای بدست آوردن نتایج مطلوب در این مقاله از تحقیقات کتابخانه ای اهم از کتاب، مقالات، رساله و سایت ها استفاده می گردد. 

واژه‌هاي كليدي: هویت، هویت ایرانی اسلامی، گردشگری، المان شهری، میدان آزادی

 

نقش فرهنگ، اجتماع و هویت در معماری پایدار نمونه موردی شهر بیرجند محله خوسف

مجتبی حسینی صدیق، فهیمه حسینی فخر

چکیده

در سال های اخیر ساختن برای ساختن و نه ساختن برای زیستن فرصتی را برای توجه به مفاهیم مهم و عمیق همچون هویت و فرهنگ در شهرسازی و معماری باقی نگذاشته است در بحث طراحی شهری پایدار اصرار بر هویت کالبد شهر بر اساس فهم خویش مشکلات عدیده ای را در زمینه کیفیت زندگی شهری بیان می کند.

بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی در یک شهر دارای ساختارهای اکولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد که عوامل مذکور را به هم مرتبط و از یکدیگر تأثیر می پذیرد که برای تعادل بخشیدن به حیات انسان ها توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت برای رسیدن به هدف به طوری که معماری و طراحی فضا کالبدی بتواند تأثیر مثبتی بر جریان اجتماعی شهر داشته باشد، بایستی کالبد مناسب برای تقویت ساختار اجتماعی و رفتارهای اجتماعی شهروندان متناسب با فرهنگ بومی جامعه فراهم کرد.

امید است که بیان مفهوم و هویت شهری راهکارهای لازم علمی و اجرایی را در این زمینه و همچنین توسعه پایدار و طراحی شهری جهت بازگرداندن هویت معماری ارائه نمود.

واژه های کلیدی:فرهنگ،هویت، معماری پایدار،کالبد

 


مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 3058

کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، خیابان شهید سبحانی، پلاک48، واحد4

ارائه پایان نامه، پروپوزال، تحقیق و مقاله معماری و شهرسازی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما